• Мостиська районна рада

    офіційний веб-сайт

  • Прапор Мостиська

ВНЕСЕНО ЗМІНИ В ДЕКЛАРАЦІЮ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

ДО ДОХОДУ ПІДПРИЄМЦЯ - ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ТА ТРЕТЬОЇ ГРУПИ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ВІДШКОДОВАНА ОРЕНДАРЕМ СУМА КОМУНАЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ- круглий стіл,
При проведенні круглого столу з начальником Мостиського відділеннґ Городоцької ОДПІ  Чабаном Я.С.було повідомлено, що відповідно до п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходом фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Згідно із п. 292.3 ст. 292 ПКУ до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.
До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

ВНЕСЕНО ЗМІНИ В ДЕКЛАРАЦІЮ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ-круглий стіл
При проведенні круглого столу з начальником Мостиського відділення Городоцької ОДПІ  Чабаном Я.С було повідомлено, шо відповідно  до Наказу Міністерства фінансів України від 08.07.2016 р. № 585, яким внесено зміни до декларації з податку на прибуток підприємств, готується до опублікування в бюлетені «Офіційний вісник України» від 19 серпня 2016 року № 63.
Так, до чинної форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897, внесено наступні зміни:
- рядок 2 «Звітний (податковий) період 20_ року» заголовної декларації доповнено новими графами для поміток про базовий звітний період, за який звітує платник, що подає таку декларацію («Базовий звітний період квартал» і «Базовий звітний період рік»).
- першу графу рядка за кодом 04 після слова та цифр «рядок 03» доповнено літерами «РІ»;
- першу графу рядка за кодом 06 після слова та цифр «рядок 05» доповнено літерами «ПЗ»;
- назву розділу «Розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток підприємств» викладено в такій редакції: «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств»;
- першу графу рядка 26 викладено в такій редакції: «Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року". Аналогічно в першій графі рядка 26 у Додатку ВП.
Розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, буде відображатися платником податку у декларації з податку на прибуток за три квартали 2016 року. Платники податку на прибуток підприємств повинні будуть сплатити їх до 31 грудня 2016 року.
Додаток АВ до рядка 20 АВ декларації та додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації викладені в новій редакції, а саме:
- у додатку АВ змінено порядок відображення суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди;
- додаток ЗП доповнено показниками щодо зменшення нарахованої суми податку на суми податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, а також врахування в зменшення податкового зобов’язання наступних (минулих) звітних (податкових) періодів суми нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів.
У Додатку ПН до рядка 23 ПН декларації таблицю 1 після рядка за кодом 21 доповнено новими рядками, а саме:
22 - Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України;
23 - Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України;
24 - Доходи за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до пункту 37 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України.
У рядку за кодом 22 цифри «22» замінено цифрами «25».
Додаток ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 декларації зазнав таких же змін, як й сама форма декларації.
Також змінився додаток РІ, зокрема, його зміст приведений у відповідність з пп. 140.4.1 п. 140.4 статті 140 Податкового кодексу України. Так, рядки 3.2.2 і 3.2.3 доповнені коригувальними різницями, на які зменшується фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованих доходів :
- від участі в капіталі інших платників податку на прибуток, платників єдиного податку четвертої групи;
- у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті від інших платників податків, які сплачують авансові внески по податку на прибуток при виплаті дивідендів.
Розділ 4 «Інші різниці» доповнено новими рядками з кодом 4.1.17, 4.1.18, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15. Відповідні нові рядки будуть заповнюватися тими платниками податку на прибуток, які є боржниками (позичальниками) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії або ті, у яких проводиться списання податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстрочення (відстрочення) його зобов’язань відповідно до положень п. 37 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України та закону щодо фінансової реструктуризації.
Щодо термінів подання декларації із зазначеними змінами роз’яснення надамо після отримання роз’яснень з Державної фіскальної служби України.

 

 

 


Мостиським відділенням Городоцької ОДПІ проведено  семінар з питань роз’яснення норм Податкового кодексу України та законодавства з ЄСВ, надання адміністративних послуг та роботи електронних сервісів ДФС України.
Надаємо відповіді на актуальні питання, які надійшли від платників податків у ходіпроведення заходу.
Питання 1: Як суб’єкту господарювання, який вирішив змінити адміністративний район, здійснити перереєстрацію РРО?
Відповідь: Згідно пункту 4 розділу 3 Наказу Міністерства Фінансів України від 14.06.2016 № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій», у разі зміни місцезнаходження або місця проживання, включення/невключення суб'єкта господарювання до Реєстру великих платників податків, реорганізації контролюючих органів чи з інших причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому субєкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку, протягом двох робочих днів після переведення платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим місцем обліку засобами інформаційної системи ДФС здійснюється перереєстрація РРО до контролюючого органу за новим основним місцем обліку субєкта господарювання як платника податків.
Реєстраційне посвідчення, видане субєкту господарювання згідно з цим Порядком контролюючим органом за попереднім місцем обліку, залишається чинним до моменту виникнення змін у даних щодо субєкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні.
Документи щодо реєстрації/перереєстрації РРО, які знаходились в контролюючому органі за попереднім основним місцем обліку субєкта господарювання як платника податків, передаються разом з обліковою справою до контролюючого органу за новим основним місцем обліку такого платника податків.
Питання 2: Яка фінансова відповідальність передбачена за порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних ?
Відповідь: Відповідно до п. 111.1 ст. 111 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовується, зокрема, фінансова відповідальність.
Пунктом 111.2 ст.111 Кодексу встановлено, що фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та застосовується згідно з ПКУ та іншими законами. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.
     Згідно з п.120 прим.2.1 ст.120 прим.2 Кодексу порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених ст.231 Кодексу тягне за собою накладення штрафу в розмірі:
 -    2 відс. від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;
-     10 відс. суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
-     20 відс. суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі
порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
-     30 відс. суми акцизного податку з відповідних обсягів пального,
Зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі

 

порушення терміну реєстрації від 61 до 90 календарних днів;
    40 відс. суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 91 і більше календарних днів. Відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних/розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну/розрахунок коригування, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, на які платник податку зобов’язаний скласти таку акцизну накладну/розрахунок коригування (п. 120 прим. 2.2 ст. 120 прим. 2 Кодексу).
   Пунктом 120 прим.2.3 ст.120 прим.2 Кодексу визначено, що сума акцизного податку для цілей п.120 прим.2.1 та п.120 прим.2.2 ст.120 прим.2
Кодексу визначається за ставкою, що встановлена на дату реалізації пального, та курсом Національного банку України, що діє на перший день. кварталу, в якому здійснюється реалізація пального.
    Крім того п.11 підрозд.5 розд.ХХ Кодексу встановлено, що норми ст.120 прим.2 Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених у період з 01.03.2016 до 01.04.2016.
Питання 3: Чи зобов’язаний ФОП - платник єдиного податку, що не має показників або об’єктів, які підлягають декларуванню (оподаткуванню) подавати декларацію ?
Відповідь: Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, які не отримували протягом звітного періоду доходи та не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, зобов’язані подавати податкову декларацію платника єдиного податку - ФОП у строки, передбачені п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України.
Питання 4: Чи подається до податкової інспекції декларація з податку на прибуток та фінансова звітність, якщо підприємство не здійснювало діяльність ?
Відповідь: Відповідно до п. 46.1 ст. 46 Кодексу податкова декларація, розрахунок (далі – податкова декларація) – документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання.
З)гідно з п.49.2 ст.49 Кодексу платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є
Порядок визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток та його обчислення, вимоги щодо подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств, а також особливості подання податкової звітності неприбутковою організацією встановлено у розд. ІІІ Кодексу.
Зокрема, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Кодексу визначено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розд. ІІІ Кодексу.
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 996). Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації (частина перша ст.8 Закону № 996).
Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів (частина друга ст.11 Закону № 996).    
Отже, платники податку на прибуток та неприбуткові установи та організації, визначені п.133.4 ст.133 Кодексу, мають право не подавати до контролюючих органів податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та/або звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за умови відсутності об’єктів оподаткування, показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог розд. ІІІ Кодексу.
Питання 5: Як розрахувати єдиний внесок, якщо база нарахування єдиного внеску за цивільно - правовим договором не перевищує розміру мінімальної заробітної плати ?
Відповідь: Згідно з абзацом другим частиною п'ятою ст. 8 Закону України від 8 липня 2010 року N 2464 – VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон N2464) у разі, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску. Дана законодавча норма щодо сплати єдиного внеску з мінімальної заробітної плати діє тільки за основним місцем роботи. Згідно з п.12 ч.1 ст.1 Закону N2464 основне місце роботи - місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу.
      Згідно з абз.3 ч.5 ст.8 Закону N2464, якщо фізична особа виконує роботу (надає послуги) за цивільно-правовим договором, при цьому це не є основним місцем роботи фізичної особи, єдиний внесок нараховується на винагороду за цивільно-правовим договором незалежно від суми такої винагороди. У цьому випадку вимога щодо нарахування єдиного внеску не менше мінімального розміру не застосовується. Таким чином, роботодавці нараховують єдиного внеску на суму винагороди (доходу) фізичним особам за цивільно-правовими договорами у розмірі 22 відсотка.
   Якщо працівник виконує роботу (надає послуги) за цивільно-правовим договором і для нього це є основним місцем роботи, то до загальної бази нарахування єдиного внеску за місяць включається як заробітна плата (дохід), так і сума винагороди за цивільно-правовим договором і тільки потім здійснюється порівняння із сумою мінімальної заробітної плати за місяць.

Скасовано обов’язкову державну реєстрацію іноземних інвестицій- круглий стіл
При проведенні круглого столу з начальник Мостиського відділеннґ Городоцької ОДПІ  Чабан Я.С проінформував підприємців про те інформує про те, що 25.06.2016 р. набрав чинності Закон України від 31 травня 2016 року № 1390-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій» (далі – Закон № 1390).
 Законом № 1390 скасовано обов’язкову державну реєстрацію іноземни інвестицій. Відповідні зміни щодо скасування державної реєстрації іноземних інвестицій внесено, зокрема, до Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV  та Закону України від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР «Про режим іноземного інвестування» (далі – Закон № 93). Згідно з прикінцевими положеннями Закону № 1390 документи, подані до набрання чинності Законом № 1390 до органу державної реєстрації для державної реєстрації іноземних інвестицій, та документи, подані до набрання чинності Законом № 1390 до територіального органу Державної фіскальної служби України для підтвердження інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій, повертаються іноземним інвесторам або уповноваженим ними особам без розгляду по суті з повідомленням про підстави повернення документів.
 Також, передбачено, що всі іноземні інвестиції (зареєстровані та не зареєстровані до набрання чинності Законом № 1390) мають рівне право на одержання пільг та гарантій, встановлених Законом № 93.
 

 


НА СЕМІНАРІ-ПРАКТИКУМІ БУХГАЛТЕРИ ПОПРАЦЮВАЛИ НАД ПІДГОТОВКОЮ ДО СЕЗОНУ ВІДПУСТОК
 В Мостиському відділенні городоцької ОДПІ черговий семінар-практикум для бухгалтерів та керівників підприємств за темою: «Готуємось до періоду відпусток».
.Було розглянуто питання, що стосуються огляду законодавства, фінансових документів щодо відпусток, єдиного податку, актуальних питань адміністрування та сплати ПДВ та податкових накладних. Інформація, отримана під час семінару, була актуальною і важливою.
Учасники комунікаційного заходу отримали корисну інформацію стосовно останніх законодавчих змін, нарахування та виплати відпускних у різних практичних ситуаціях, компенсації за невикористану відпустку. Не менше зацікавили бухгалтерів й актуальні роз’яснення державних органів про відпустки, а також про переваги та недоліки єдиного податку, безготівкові та готівкові розрахунки «єдинників».
«Діалог вдався. І в цьому  переконали конкретні запитання, які надійшли в ході семінару-практикуму від бухгалтерів. Вони хочуть знати усі нюанси, щоб почуватися професійно і впевнено у справі. Примітно, що чимало питань стосувалося сплати ПДВ та роботи у системі його електронного адміністрування. В основному на всі питання були надані чіткі і зрозумілі пояснення, необхідна інформація. Дуже сподобалось спілкування з аудиторією та вирішення суттєвих питань в дискусіях.


СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВАМ ДЕКЛАРАЦІЮ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ СЛІД ПОДАТИ НЕ ПІЗНІШЕ 29 СЕРПНЯ 2016 РОКУ- КРУГЛИЙ СТІЛ
Відповідно до актуального питання щодо подачі сільськогосподарськими підприємствами району декларації з податку на прибуток начальником Мостиського відділення Городоцької ОДПІ  Чабаном Я.С. в короткій розмові було роз№яснено, що відповідно до норм Податкового кодексу України для виробників сільськогосподарської продукції встановлено річний податковий (звітний) період. Податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.
Останнім днем подання виробниками сільськогосподарської продукції річної податкової декларації з податку на прибуток за податковий (звітний) період, який почався з 1 липня минулого звітного року і закінчився 30 червня поточного звітного року є 29 серпня 2016 року.
Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу

НЮАНСИ НАРАХУВАННЯ ЄСВ НА СУМУ ДОПОМОГИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ-*КРУГЛИЙ СТІЛ
Начальником  Мостиського відділення Чабаном Я.С. проведено круглий стіл де було коротко проінформовано що згідно з п. 4, 5 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є фізичні особи підприємці, у тому числі приватні підприємці – платн6ики єдиного податку та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.
Єдиний внесок для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування ЄВ.
Базою нарахування ЄВ для приватних підприємців – платників єдиного податку є суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом № 2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої ст. 7 Закону № 2464).
Єдиний внесок для приватних підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) (п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464).
Правове регулювання надання допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та вагітністю та пологами здійснюється відповідно до норм Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами і доповненнями.
Оскільки ФОП платники ЄП визначають для себе базу нарахування ЄВ самостійно, для ФОП на загальній системі оподаткування та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, базою нарахування ЄВ є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а зазначені виплати не є доходом (прибутком), отриманим від такої діяльності, то обов’язок нараховувати і сплачувати ЄВ з сум допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та вагітністю та пологами для таких осіб чинним законодавством не передбачений.
Отже, отримані суми допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та вагітністю та пологами фізичних осіб - підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, не є базою нарахування єдиного внеску.


ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ НОВИХ ПРАЦІВНИКІВ – ІНФОРМУЙТЕ ОРГАНИ ДФС –КРУГЛИЙ СТІЛ
У Мостиському  відділенні Городоцької ОДПІ при проведеені круглого столу було проінформовано бухгалтерів району , що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається до початку роботи працівника за формою згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413.
Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Зауважимо, що таке повідомлення подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування одним із таких способів:
- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб;
- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.
Державною фіскальною службою України розроблено спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності», у якому платникам надана можливість сформувати Повідомлення про прийняття працівника на роботу, накласти електронно-цифровий підпис та направити його до Єдиного вікна податкової звітності.
Варто взяти до уваги, що відповідальність за фактичний допуск працівника до роботи без відповідного повідомлення ДФС для посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, визначена ч. 3 та 4 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 до 17000 грн), при повторному – від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 грн). При цьому штрафи накладаються Міністерством соціальної політики України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Мостиське відділення Городроцької ОДПІ повідомляє- круглий стіл
Начальником Мостиського відділення Городоцької ОДПІ було проведено круглий стіл з підприємцями  та представниками юросіб де віідповідно до наданих доручень Прем’єр-міністром України, фіскальною службою опрацьовано питання щодо повернення платникам податків помилково та/або надмірно сплачених сум грошових зобов’язань, зокрема, внесення змін до митної декларації у частині повернення митних платежів, у тому числі у зв’язку із скасуванням рішення митного органу.
Фахівцями ДФС підготовлено рекомендації щодо дій митниць під час повернення надмірно сплачених митних платежів після скасування судом рішення про коригування митної вартості товарів. Крім того, наразі в ДФС знаходиться на погодженні проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка врегулює зазначене питання.
Для удосконалення автоматизованої системи ризиків з урахуванням стандартів ЄС підготовлено проект Стратегії розвитку системи управління ризиками, яка використовується митницями для визначення форм та обсягів митного контролю. Крім того, розроблено план заходів з реалізації цієї Стратегії.
Також внесено зміни до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів ДФС при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків. Відтепер у разі виявлення порушень податкового, валютного чи іншого законодавства, за якими сума завданої державі шкоди є достатньою для притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальні справи порушуватимуться після остаточного закінчення всіх адміністративних процедур та судового оскарження. При цьому терміни передачі матеріалів – протягом 20 робочих днів, наступних за днем узгодження прийнятих за їх результатами податкових повідомлень-рішень".
У ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ КІЛЬКА КВАРТИР В РІЗНИХ МІСТАХ, ЯК ПРАВИЛЬНО ЗВІРИТИ ІНФОРМАЦІЮ З ДФС – КРУГЛИЙ СТІЛ
Відповідно   до роз»яснення начальника Мостиського відділення Городоцької ОДПІ Чабана Я.С.податковим кодексом України передбачено, що платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних.
Зокрема, фізичні особи і можуть звернутись до територіальних органів Головного управління ДФС у Львівській області  та уточнити інформацію щодо:
- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними органів фіскальної служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним)