• Мостиська районна рада

    офіційний веб-сайт

  • Прапор Мостиська

Змінено Порядок заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів 20.10.2016

Мостиське відділення Городоцької ОДПІ  інформує про те, що Міністерство фінансів України наказом  від 05.09.2016 року  № 811, який набрав чинності з 18 жовтня п.р. внесло Зміни до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів.
Зокрема, Додаток до Порядку заповнення документів на переказ коштів викладено у новій редакції, яка впроваджує нові коди сплати, та змінює деякі  види сплати кодів, які використовуються при заповненні документів на переказ платниками податків.
З’явилися такі нові коди виду сплати:
10С - Повернення на електронний рахунок платника надміру сплачених сум ПДВ
420 - Бюджетне відшкодування у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів
240 - Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування реалізації пального
Змінено види сплати наступних кодів:
128 - Сплата суми податків, зборів / єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб;
130 - Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з юридичних осіб;
131 - Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів аудиту;
133 - Сплата суми податків і зборів, єдиного внеску, штрафних (фінансових) санкцій, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб;
134 - Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів аудиту (інші надходження);
135 - Сплата фінансових санкцій, визначених підрозділом податків і зборів з юридичних осіб;
136 - Сплата грошового зобов'язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи підрозділів погашення боргу;
354 - Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів аудиту;
355 - Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів аудиту;
358 - Сплата грошових зобов'язань з митних платежів, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи підрозділів податків і зборів з фізичних осіб.
160 код, який вказувався у разі надходження до бюджету коштів за результатами роботи підрозділів Головного оперативного управління, скасовано.
Відділ комунікацій ГУ ДФС у Вінницькій області
 
У разі придбання послуг з виробництва реклами у нерезидента
21,10,2016
Мостиське відділення Городоцької ОДПІ нагадує, що доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 Податкового кодексу України.
Перелік таких доходів,  прописаний в  пп. 141.4.1 ПКУ.
Окрім того, підпунктом 141.4.6 Кодексу встановлено, що резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок.
При цьому варто зазначити, що ключовою умовою для оподаткування такого доходу є здійснення фактичних виплат за послуги з виробництва та/або розповсюдження реклами.
Враховуючи вищезазначене, податок за ставкою 20 відсотків суми виплат нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами має сплатити резидент за власний рахунок, незалежно від місця надання нерезидентом зазначених послуг.
Інвентаризаційні лишки відображають у доході „спрощенця”
21.10.2016
Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Частиною 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон) визначено, що для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.
Згідно із ст. 9 Закону первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
Пунктом 292.3 ст. 292 ПКУ визначено, що до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
Отже, якщо юридична особа - платник єдиного податку під час проведення інвентаризації у звітному періоді виявила необліковані раніше товари, придбання яких не підтверджується відповідними первинними документами, то такі товари вважаються безоплатно отриманими, а їх вартість враховується у складі доходу при обчисленні єдиного податку на підставі п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

Реквізити податкової накладної у період перереєстрації платника ПДВ
21.10.2016
При зміні даних про платника податку, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника податку, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстру платників податку платник податку подає відповідно до п. 183.7 ст. 183 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації.
Перереєстрація платника податку здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені ст. 183 ПКУ для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до реєстру платників податку.
Для перереєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація». У ній зазначає дані станом на дату заповнення заяви, у тому числі критерії, за якими станом на дату заповнення заяви особа відповідає статусу платника ПДВ.
За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою перереєстрації може бути встановлено день до закінчення строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація». При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є бажана дата перереєстрації платником ПДВ.
Відповідно до п.п. 4.3 п. 4 р. ІV Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість до дати перереєстрації платник ПДВ використовує попередні реквізити податкової реєстрації.
Отож, у податковій накладній платник ПДВ буде зазначати попередні дані.
 
Коли рентна плата за спеціальне використання води не справляється
21.10.2016
Мостиське відділення Городоцької ОДПІ нагадує, що відповідно до п. 255.4 ст. 255 Податкового кодексу України рентна плата за спеціальне використання води не справляється:
- за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку;
- за воду, що використовується для протипожежних потреб;
- за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів;
- за воду, що використовується садівницькими та городницькими товариствами (кооперативами);
- за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів;
- для потреб гідроенергетики - з гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями.
 
В ліцензії відсутня відмітка про чергову сплату. Чи застосовуються штрафні санкції?
21.10.2016  
Чи застосовуються штрафні санкції до суб’єкта господарювання за торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами на підставі ліцензії, в якій відсутня інформація про чергову сплату за ліцензію, але при цьому платіж було здійснено своєчасно?
Відповідно до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно із чинним законодавством. За ліцензії на право оптової торгівлі встановлено річний розмір плати.
Внесення інформації до ліцензії про сплату чергового платежу передбачено Положенням про порядок видачі ліцензій  на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 року № 500 із змінами і доповненнями, та наказом ДФС України від 24.10.2014 № 213 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами із змінами і доповненнями.
Разом з тим, Законом № 481 не передбачено застосування до суб’єкта господарювання фінансової санкції у вигляді штрафу за здійснення оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на підставі ліцензії, що дає право на здійснення такої діяльності, в якій відсутня інформація про сплату чергового платежу до моменту анулювання ліцензії.
До уваги платників податку на прибуток!
21.10.2016
Податкові декларації з податку на прибуток за три квартали 2016 року подаються у терміни, передбачені для подання квартальної звітності – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
Отже, останній термін подачі податкової декларації з податку на прибуток підприємства за три квартали 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює  кварталу – 9 листопада  2016 року.
Разом з квартальною податковою декларацією платники податку на прибуток   повинні подавати квартальну фінансову звітність, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати.
Відповідно до статті 57 Податкового кодексу України платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання декларації.
Останній день сплати податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2016 року – 18 листопада 2016 року
Водночас звертаємо увагу, що при складанні декларації за три квартали 2016 року платниками, що звітують щоквартально, у рядку 26 відображається авансовий внесок у розмірі 2/9 суми податку, нарахованого в податковій декларації за три квартали 2016 року. Такий авансовий внесок платники податку на прибуток сплачують до 31.12.2016.  Тобто, граничний термін сплати – 30.12.2016.
Чи застосовується податкова соціальна пільга до суми допомоги, яка виплачується за лікарняними листами?
21.10.2016 - 
Відповідно до пп. 169.1 ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.
Як зазначено у Кодексі, заробітна плата  - основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму.
Враховуючи те, що сума виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) розглядається як заробітна плата платника податку, то у разі її не перевищення граничного розміру загального місячного оподатковуваного доходу від одного працедавця у вигляді заробітної плати, який передбачений нормами пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу (у 2016 році – 1930 грн), найманий працівник має право на податкову соціальну пільгу.