• Мостиська районна рада

    офіційний веб-сайт

  • Прапор Мостиська

Розпочався конкурс "Екологічно чистий населений пункт"

 1 травня 2017 року Львівська обласна рада розпочала прийом заявок від районних рад та міст обласного значення на участь у щорічному обласному конкурсі "Екологічно чистий населений пункт" за адресою: Львівська обласна рада, вул. В. Винниченка, 18, кабінет 329. Умови Конкурсу та перелік документів, які необхідно надати для участі, зазначено в Положенні про щорічний обласний конкурс "Екологічно чистий населений пункт" (рішення Львівської обласної ради від 22.10.2013 № 890 "Про внесення змін в додаток до рішення від 05.04.2011 № 100 "Про затвердження Положення про щорічний обласний конкурс "Екологічно чистий населений пункт").
Відповідно до Положення Конкурс проводиться з метою поліпшення благоустрою населених пунктів і покращення екологічного стану довкілля серед населених пунктів, які поділені на 4 категорії:     І категорія – міста обласного значення, окрім м. Львова; ІI категорія – міста районного значення;     ІІІ категорія – селища;     ІV категорія – села.
      Переможцями Конкурсу визначаються населені пункти, які домоглися найкращих результатів з:
-організації роботи із впровадження екологічних заходів та забезпечення їх виконання на території відповідної громади правил дотримання санітарного стану та благоустрою населеного пункту;
-ремонту, реконструкції та  облаштування наявних об’єктів екологічного призначення і спорудження нових;
-створення належних умов для праці, відпочинку та побуту громадян;
-проведеної роботи, пов’язаної з охороною довкілля, у тому числі із запобігання забрудненню річок, озер, повітряного басейну, а також із зменшення шуму і забезпечення раціонального  використання природних ресурсів;
-озеленення населених пунктів, збереження наявних і створення нових парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури й садово-паркового мистецтва;
-впровадження малих архітектурних форм екологічного призначення, що відзначаються новизною конструкцій, економічністю й зручністю в експлуатації;
-впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів, утилізації та знешкодження твердих побутових відходів.    
 
Для участі в Конкурсі сільські, селищні, міські ради міст районного значення подають до відповідної районної Конкурсної комісії на участь Заявку.  
Районні ради подають обласній Конкурсній комісії до 1 червня поточного року матеріали переможців районного Конкурсу із зазначенням переможця з кожної категорії населеного пункту – претендентів на участь в обласному Конкурсі.
Обласна Конкурсна комісія до 1 липня  поточного року визначає переможців (по одному першому, другому і двох третіх місцях у кожній з категорій населених пунктів) і у двотижневий термін з дня прийняття рішення Конкурсної комісії подає своє рішення про підсумки Конкурсу Львівській обласній раді для прийняття відповідного рішення про відзначення переможців Конкурсу.
Фінансування обласного конкурсу “Екологічно чистий населений пункт” здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в складі обласного бюджету у відповідному році.
Місцевим радам, населені пункти яких зайняли призові місця в Конкурсі, вручаються відповідні дипломи Львівської обласної ради I, II та III ступенів, а також з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на  реалізацію та вирішення локальних екологічних проблем виділяються кошти в таких обсягах:      
      У першій та другій категоріях населених пунктів:            
                                                             за перше місце – 90 тис. грн;
                                                             за друге місце  – 70 тис. грн;
                                                             за третє місце  – 60 тис. грн;   
      У третій та четвертій категоріях населених пунктів:       
                                                             за перше місце – 50 тис. грн;
                                                             за друге місце – 30 тис. грн;
                                                             за третє місце – 20 тис. грн.