• Мостиська районна рада

    офіційний веб-сайт

  • Прапор Мостиська

Оголошення про продаж шляхом проведення конкурсу

         Мостиська районна рада, оголошує конкурс з продажу нежитлових будівель (оранжереї)(літера В-1, В'-1) площею 805,8 кв.м. за адресою: Львівська область,   Мостиський район,   м. Мостиська, вул. Промислова, буд. 22.
    Продаж за конкурсом проводиться з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Будівля продається для  використання в якості виробничо-складських приміщень, або за призначенням.
          Початкова  вартість  об’єкта для продажу площею 805,8 кв.м. за адресою: Львівська область, Мостиський район, м. Мостиська, вул. Промислова, буд. 22 становить 107034 (сто сім тисяч тридцять чотири) гривені 72 копійки з врахуванням ПДВ  від вартості об’єкта в сумі 88400(вісімдесят вісім тисяч чотириста) гривень  визначеної Звітом про незалежну оцінку майна станом на 31.03.2017 року  та з врахуванням індексу  інфляції за місяць квітень 2017р., що складає – 100,9 %.  
Для реєстрації покупців, як учасників конкурсу необхідно до 07.06.2017р.  оплатити:
-    17(сімнадцять) гривень за реєстрацію заяви Мостиській районній раді на р/р 31552201346220, в ГУДКУ у Львівській  області, МФО 825014,  КФК 010116,  ЄДРПОУ 25552025;
-     10703 (десять тисяч сімсот три) гривні 47 копійок  на рахунок фінансового управління Мостиської райдержадміністрації – р/р 31514905700252 ГУДКУ у Львівській області, МФО 825014, ЄДРПОУ 379290037, код платежу 31030000.
    Покупці зобов`язані використовувати для придбання об`єкта грошові кошти лише шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними рахунків у банках України.
        Умови конкурсу:
-створити  не менше двох робочих місць;
-провести ремонтно-будівельні роботи приміщень для використання в якості виробничо-складських приміщень, або за призначенням;
-провести благоустрій прилеглої території.

        Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись, як учасник конкурсу, повинна подати в районну раду:
  - заяву на участь у конкурсі;
-    документ, що посвідчує фізичну особу, або представника юридичної особи, їх повноваження;
-    квитанцію про сплату реєстраційного внеску;
-    квитанцію про внесення грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості об`єкту;
-    декларацію про доходи за минулий рік  для покупців – фізичних осіб.
  Для юридичних осіб:
-    звіт про фінансові результати (баланс ) за минулий рік;
-    нотаріально посвідчені копії установчих документів;
-    рішення зборів про купівлю об`єкта та повноваження представника юридичної особи.
           Для реєстрації участі у конкурсі покупець також подає в районну раду план приватизації об`єкта, який повинен включати зобов`язання та пропозиції щодо виконання умов конкурсу. План приватизації та пропозиції, щодо виконання умов конкурсу подаються в опечатаному конверті з  печаткою або підписом учасника конкурсу. Кінцевий термін подачі документів для реєстрації учасників конкурсу – за сім днів до початку проведення конкурсу.  
          Пропозиція покупця по запропонованій покупцем ціні придбання об’єкта подається у запечатаному конверті 14.06.2017 року  безпосередньо на засіданні конкурсної комісії.
       Конкурс буде проведено 14.06.2017 року об 1100год в приміщенні адмінбудинку Мостиської районної ради, актовий зал (другий поверх) за адресою: Львівська область, м.Мостиська,  вул. Грушевського,  22.
       За бажанням, потенційні покупці можуть ознайомитися з об'єктом викупу впродовж  десяти днів з дня виходу оголошення до  02.06. 2017 року.
    Організацію конкурсу проводить комісія районної ради з продажу об’єктів районної комунальної власності шляхом проведення конкурсу.
       За довідками звертатись у сектор з питань власності, управління комунальним майном та регулювання земельних відносин  Мостиської районної ради – кабінет № 36 (другий поверх),  час роботи з 900 до 1800 год., тел. 4-13-45.

 


    Голова районної ради                          Володимир ГОРБАЦЬО