• Мостиська районна рада

  офіційний веб-сайт

 • Прапор Мостиська

Проект рішення регуляторного акту Про затвердження проекту рішення районної ради «Про затвердження Положення «Про оренду нерухомого майна районної комунальної власності».

Рішення Мостиської районної ради від 11 жовтня 2018р. № 12

Про затвердження проекту рішення районної ради

«Про затвердження Положення «Про оренду нерухомого

майна районної комунальної власності»

______________________________________________

        Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  Мостиська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект рішення районної ради «Про затвердження Положення «Про оренду нерухомого майна  районної комунальної власності»  згідно з   додатком.
 2. Опублікувати проект рішення «Про затвердження Положення «Про оренду нерухомого майна районної комунальної власності», на веб-сайті районної ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економіки, бюджету, фінансів, торгівлі, реалізації державної регуляторної політики, комунальної власності (В.Саламаха)

 

 

Голова районної ради                                        Володимир ГОРБАЦЬО

                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Додаток   

                                                                                              до  рішення районної ради

                                                                                                     від 11 жовтня  2018 року №12

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 Про затвердження Положення «Про оренду нерухомого

 майна  районної комунальної власності»

______________________________________________

 

        Відповідно до ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанов Кабінету Міністрів України: від 03.08.2011р. №824 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009р. №597», від 31.08.2011р. №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна», від 14.09.2011р. №961 «Про внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України від 10.08.1995р. №629 і від 04.10.1995р. №786», наказу Фонду державного майна України від 27.08.2018 р. № 1113, рекомендацій Адміністративної колегії Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18.01.2018р. №13/04-1рк/к  Мостиська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення «Про оренду нерухомого майна районної комунальної власності» згідно з додатком 1.
 2. Затвердити   Типовий договір на оренду нерухомого майна районної комунальної власності  згідно з додатком 2.
 3. Затвердити Методику  розрахунку і порядок використання  орендної плати за оренду нерухомого майна районної комунальної власності» згідно з додатком 3.
 4. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від31.05.2012 р.№ 12 «Про затвердження Положення «Про оренду нерухомого  майна  комунальної власності Мостиської районної ради», Типового договору про оренду нерухомого майна та «Методику розрахунку і порядок використання орендної плати за оренду об’єктів районної комунальної власності”.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економіки, бюджету, фінансів, торгівлі, реалізації державної регуляторної політики, комунальної власності (В.Саламаха).

 

 

 

Голова районної ради                                        Володимир ГОРБАЦЬО

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                              Додаток 1

                                                                                              до  рішення районної ради

                                                                                                     від ________  2018 року №___

 

Положення

про оренду нерухомого майна

 районної комунальної власності

 

І. Загальні положення

 

 1. Положення про оренду нерухомого майна, що є у спільній власності територіальних громад  Мостиського району (надалі – Положення), розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», на підставі рішення Мостиської районної ради від 12 вересня 2002 року №16 «Про уточнення  майна районної комунальної власності» та інших законодавчих актів України, з метою підвищення ефективності використання майна, що перебуває у районній комунальній власності, забезпечення ефективної системи управління та контролю за наданням в оренду та використанням майна.
 2. Положення регулює відносини щодо оренди об`єктів нерухомого майна, що є у спільній власності територіальних громад Мостиського району (надалі – нерухоме майно).
 3. Об`єктами оренди за цим Положенням є нежитлові приміщення (у тому числі ізольовані приміщення та декілька з`єднаних між собою приміщень) і окремі будівлі.
 4. Пріоритетне право на оренду нерухомого майна мають державні установи, підприємства та організації.
 5. Орендарями нерухомого майна можуть бути фізичні особи – суб`єкти підприємницької діяльності та юридичні особи.
 6. Повноваження щодо управління нерухомим майном здійснює Мостиська районна рада.
 7. Орендодавцем нерухомого майна виступає Мостиська районна рада.
 8. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, або від районної ради. Мостиська районна рада щороку формує та затверджує на сесії перелік об'єктів нерухомого майна, що може бути передано в оренду. При відсутності переліку об'єктів, що пропонуються здати в оренду, може бути прийнято окреме рішення районної ради про надання дозволу на оренду конкретного об'єкта. Дані про пропозиції щодо оренди, умови надання об'єктів в оренду та стартову ціну місячної орендної плати оприлюднюються в районній газеті «Наш Край», на офіційному веб-сайті Мостиської районної ради, або в інший спосіб.

ІІ. Порядок укладення договору оренди

 1. Фізичні та юридичні особи які бажають укласти договір оренди направляють в районну раду заяву, а також інші документи згідно з переліком визначеним районною радою.
 2. При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна враховуються пропозиції місцевої державної адміністрації, органів місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій. У разі наявності їх пропозицій районною радою в першочерговому порядку укладається договір оренди з бюджетною установою, організацією.
 3. Протягом п’ятнадцяти  робочих днів після розміщення оголошення, районна рада приймає заяви про оренду відповідного майна.
 4. Протягом трьох робочих днів після закінчення терміну приймання заяв районна рада розпорядженням голови районної ради з наступним затвердженням на сесії районної ради ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди, у разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв районна рада оголошує конкурс на право оренди.
 5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року №786 розмір орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і періодичних видань, заснованих об׳єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить з розрахунку 1 грн. в рік.
 6. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий термін (не більше 5 днів та без права продовження терміну дії Договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури та мистецтва (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації  для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» (966-15) , Пенсійного фонду України та його органів, оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.
 7. Укладення договору із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким  заявником без проведення конкурсу. При цьому розмір орендної плати визначається відповідно до незалежної оцінки об'єкта, замовником якої виступає районна рада. Кошти за проведення незалежної оцінки оплачує орендар.

 

ІІІ. Оголошення конкурсу

 

 1. Порядок та визначення процедури проведення конкурсу на право оренди комунального майна районної ради розроблене на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року №906.
 2. Конкурс на право оренди об’єкта оголошується районною радою за наявності заяв про оренду від двох або більше фізичних або юридичних осіб шляхом публікації оголошення у районній газеті «Наш край» та веб-сайті районної ради не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати його проведення та повинно містити такі відомості:
  • інформація про об`єкт оренди (назва, місце знаходження, коротка будівельна характеристика);
  • використання об`єкту оренди за цільовим призначенням;
  • умови  конкурсу;
  • дата, час і місце проведення конкурсу;
  • кінцевий термін прийняття пропозицій від претендентів (не більше, як три робочі дні до дати проведення конкурсу);
  • перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі;
  • інша інформація;
  • особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в оренді об’єкта, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс;
  • конкурс проводить конкурсна комісія, що утворюється районною радою.
 3. Умовами конкурсу є:
  • стартовий розмір орендної плати;
  • ефективне використання об`єкта оренди за цільовим призначенням;
  • дотримання вимог експлуатації об`єкта;
  • збереження (створення) нових робочих місць;
  • компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат);
  • інші умови з врахуванням пропозицій районної ради;
  • районна рада не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення конкурсу.
 4. Умовами конкурсу можуть також передбачати зобов’язання щодо:
  • виконання певних видів ремонтних робіт;
  • виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;
  • вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;
  • створення безпечних умов праці;
  • дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення.
 5. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов`язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
 6. Стартова орендна плата визначається згідно з «Методикою розрахунку і порядком використання  орендної плати за оренду нерухомого майна  районної комунальної власності».
 7. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
  • заяву про участь в конкурсі, копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу;
  • пропозиції, щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в опечатаному конверті на засіданні конкурсної комісії  перед проведенням конкурсу;
  • інформацію про засоби зв’язку з ними.
 8. Відомості про претендента:

               23.1.Для юридичних осіб:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної

  особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

  фізичних осіб – підприємців;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати

  претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської

  заборгованостей за останній рік;

- довідку про претендента про те, що стосовно нього не порушено

  справу про банкрутство;

- пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної

  плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу

  перед проведенням конкурсу.

                23.2.Для фізичних осіб:

- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином

 оформлену довіреність;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного

  державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту

  суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника

  єдиного податку; 

- пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної

  плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу

  перед проведенням конкурсу.             

 1. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для  оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.     
 2. Комісія утворюються в кількості семи чоловік в складі голови, секретаря, п’ятьох її членів та затверджується рішенням районної ради.
 3. До складу конкурсної комісії входять працівники апарату районної ради та депутатського корпусу, по письмовій рекомендації,  участь у конкурсі можуть приймати представник органу місцевого самоврядування, на території якого знаходиться об`єкт, що здається в оренду або представник балансоутримувача.
 4. Основними завданнями та функціями комісії є:

-  визначення умов та терміну проведення конкурсу;

- розгляд поданих претендентами документів, їх підготовка та

  ознайомлення голови районної ради зі списком претендентів

  допущених до участі в конкурсі;

- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування

  розміру орендної плати  за принципом аукціону;

- визначення переможця конкурсу;

- складання протоколів та подання їх на затвердження голові районної ради.

 1. Комісія розпочинає роботу з моменту затвердження її складу рішенням районної ради.
 2. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа працівників апарату районної ради. Голова комісії  в межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.
 3. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданнях членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.
 4. У разі відсутності голови комісії, його обов’язки виконує секретар комісії.
 5. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
 6. Члени комісії та працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця), яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.                                             
 7. Засідання комісії є правомочним  за умови участі в її роботі не менше 2/3 її складу.
 8. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов`язаннями учасника конкурсу.
 9. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних та юридичних осіб.
 10. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до загального відділу районної ради, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс», опечатаних печаткою або підписом учасника конкурсу.
 11. Після реєстрації документів , вони направляються головою районної

     ради на  розгляд голови конкурсної комісії перед її черговим

     засіданням, під час якого конверти розпечатаються.

 1. Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Визначений комісією список затверджується розпорядженням голови районної ради. Районна рада протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв’язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.
 2. У разі, коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам  конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким  претендентом укладається договір оренди.

41.Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем

     видається відповідне розпорядження, у разі:

       -  неподання заяв про участь в конкурсі;

       -  відсутність пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

       -  знищення об’єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

 42.У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може

      бути   повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того

      самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних

      орендарів.

 43.У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від

      особи, яка  відповідно до законодавства має право на отримання

       відповідного комунального майна в оренду без проведення конкурсу,

      договір оренди укладається з такою  особою.

 44.Протягом семи робочих днів після затвердження розпорядженням

      голови  районної ради списку  учасників, допущених до участі у

      конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників

       конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні

       представники засобів масової інформації та інші заінтересовані  особи.

      Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного

       учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи

      уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація

      учасників конкурсу завершується за десять хвилин до початку

      проведення конкурсу.

        45.Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування

             розміру орендної плати за принципом аукціону.

        46. Голова комісії (у разі його відсутності – секретар комісії) в присутності

              членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує

             зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.

             Конкурсні пропозиції, у  яких зазначений розмір орендної плати

             нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу,  до уваги не беруться, а

              особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються.

             Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою «не

             відповідає умовам конкурсу».

47.Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо оренди

      нерухомого майна, конкурс  проводиться у формі аукціону «з голосу»

     головою комісії  (у разі його відсутності – секретарем комісії).

     Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії

     найбільшого розміру орендної плати за перший (базовий) місяць

      оренди, запропонованої учасниками в  конкурсних пропозиціях. Голова

     комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

 1. У процесі проведення конкурсу  учасники конкурсу піднімають картку

 із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і

 підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний

 номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників

 зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

49.Збільшення розміру орендної плати за перший (базовий) місяць оренди

     здійснюється учасниками з кроком, який установлюється даним

     положенням, але не може бути меншим, ніж один відсоток найбільшої

     початкової орендної плати за перший (базовий) місяць оренди,

      запропонованої учасниками в конкурсних  пропозиціях. Якщо після того,

     як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників

     конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру  орендної

     плати за перший (базовий) місяць оренди, голова комісії оголошує

     «Вирішено», називає номер учасника, який  запропонував найбільшу

     орендну плату за перший (базовий) місяць оренди, і оголошує його

     переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність

     пропозицій.

50.Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Положення, за

      рішенням комісії    припиняє свою участь у конкурсі, про що вноситься

      запис до протоколу.

 1. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються в

          голови  конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні

          конкурсної комісії в присутності конкурсантів, які письмово

          підтверджують, що конверти були не  ушкоджені.

52.Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії

     на  засіданні.

     53.Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у

          якому   зазначаються:

-  відомості про учасників;

-  стартова орендна плата за перший (базовий) місяць оренди;

- пропозиції і зобов`язання учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються);

-  обгрунтування рішення про визначення переможця;

-  результати конкурсу.

     54.Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення

          засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у

          засіданні, і переможцем конкурсу, затверджується головою районної

          ради і залишається в орендодавця.

    55.Орендодавець протягом трьох робочих днів після затвердження

            результатів конкурсу письмово повідомляє про результати конкурсу всім

           учасникам і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано

           оголошення про конкурс.

 1. З протоколом про результати конкурсу ознайомлюються всі його учасники.
 2. Діяльність комісії припиняється у разі:
  1. відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;
  2. відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання розпорядження голови районної ради про те, що конкурс не відбувся;
  3. укладення договору оренди з особою, яка згідно із законодавством має право на отримання відповідного державного майна в оренду без проведення конкурсу, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу, - з моменту укладення договору;
  4. проведення конкурсу -  з дати укладення договору оренди, а  якщо договір не укладено,- з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.
 3. Орендодавець протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», та включати орендну плату в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, а також  пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.
 4. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним терміну, зазначеного у пункті 38 розділу ІІІ цього Положення, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс термін  пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Положення, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 34 розділу ІІІ цього Положення.
 5. На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до цього Положення, орендодавець скасовує свій наказ про визначення переможця.
 6. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів визначення попереднього переможця конкурсу. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій. Інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується розпорядженням орендодавця.
 7. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути скасовано орендодавцем за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли об’єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан.

 

IV. Істотні умови договору оренди

 

      63.Істотними умовами договору оренди є:

- об`єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

- термін, на який укладається договір оренди;

- орендна плата з урахуванням її індексації;

- порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;

- відновлення орендованого майна та умови його повернення;

- виконання зобов`язань;

- забезпечення виконання зобов`язань -неустойка (штраф,пеня);

- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об`єкта оренди;

- відповідальність сторін;

- страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

- обов`язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки

  орендованого майна;

 1. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.
 2. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.
 3. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди. Типовий договір оренди затверджується на сесії районної ради.

 

                 V. Оцінка об`єкта оренди

 

67.Оцінка об`єкта оренди здійснюється за методикою, затвердженою

     Постановою КМУ від 10.08.1995 року "Про затвердження методики

     оцінки вартості об`єктів оренди, порядку викупу орендарем

     матеріальних коштів та цінних паперів" та Постановою Кабінету

     Міністрів від 03.08.2011 року №832 «Про внесення змін до методики

     оцінки оренди».

       68.Оцінка об`єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі якщо

            на момент продовження (поновлення) дії договору оренди остання

            оцінка об`єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для

             продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об'єкта

            оренди.

       69.Замовником нової оцінки майна виступає районна рада, а послуги з

            проведення незалежної оцінки оплачує орендар. Рецензію звіту про

            незалежну оцінку майна замовляє та оплачує районна рада.

 

VІ.Передача об`єкта оренди

 

70.Передача об`єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у терміни і на умовах  визначених у договорі оренди. Орендодавець зобов`язаний передати орендарю об`єкт оренди в комплекті та у стані, що відповідають істотним умовам договору оренди та призначенню майна.

 

VІI.Термін договору оренди

 

71.Термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Термін договору оренди  не може бути меншим ніж п`ять років, якщо орендар за погодженням з районною радою не пропонує менший термін.

        72.У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов

             договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії

             договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих

             умовах, які були передбачені договором.

        73.Після закінчення терміну дії договору оренди орендар, який належним

            чином виконував свої обов`язки за договором оренди, має переважне

            право, за інших рівних умов на укладення договору оренди на новий

            термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб

             районної ради. При цьому укладається додатковий договір, в якому

              передбачено уточнення вартості майна за результатами нової оцінки та

              відповідну зміну розміру орендної плати. Нова оцінка об`єкту оренди

              має бути проведена районною радою та орендарем і прорецензована до

             укладення договору оренди.

         74.У разі якщо районна рада має намір використовувати зазначене майно

             для власних потреб, вона повинна письмово попередити про це

              орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

 

VІIІ.Обов`язки орендаря

 

   75.За договором оренди районна рада зобов`язує орендаря

        використовувати орендоване майно за цільовим призначенням

        передбаченим у договорі.

           76.Орендар зобов`язаний використовувати та зберігати орендоване майно

                відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню,

                псуванню.

           77.Орендар зобов`язаний вносити орендну плату своєчасно і у повному

               обсязі.

 

IX. Ремонт об`єкта оренди

 

    78.Поточний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться

         орендарем за його рахунок з дозволу районної ради.

79.Капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться

     районною радою.

     Якщо районна рада не здійснила капітального ремонту майна і це

      перешкоджає орендарю у його використанні відповідно до цільового

      призначення та умов договору, орендар має право з дозволу районної

      ради провести капітальний ремонт орендованого приміщення.

80.При наданні в районну раду проекту погодженого з районною радою

      і  виконаного організацією, що має ліцензію на проведення

      проектних робіт та актів виконаних ремонтних робіт будівельною

      організацією, яка має ліцензію на проведення ремонтних робіт,

      вартість проектних та ремонтних робіт може бути зарахована

      орендарю в рахунок орендної плати.

            81. У разі розірвання договору оренди, закінчення терміну його дії та

     відмови від його продовження або банкрутства орендаря він

     зобов’язаний повернути орендодавцеві об’єкт оренди за умовами,

      зазначеними у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення

     стану орендованого майна або його загибель, він повинен

      відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення

     або загибель майна сталася не з його вини. Орендар в праві

      залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна,

     здійсненні за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути

     відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.  Поліпшення

      орендованого майна, зроблені орендарем за рахунок власних коштів,

     як за згодою, так і без згоди орендодавця, які неможливо

     відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, є власністю

     орендодавця та їх вартість компенсації не підлягає.

            82.У випадку приватизації об’єкта оренди, якщо переможцем конкурсу

                або аукціону став орендар, кошти затрачені при проведенні ним

                 капітального ремонту зараховуються у вартість оцінки майна. Якщо

                переможцем приватизації об’єкту оренди став інший суб’єкт

                підприємницької діяльності він повертає колишньому орендарю

                кошти затрачені ним на капітальний ремонт об’єкта оренди.

 

X. Орендна плата

 

         83.Орендар за користування об`єктом оренди вносить орендну плату

               незалежно від наслідків господарської діяльності.

 84.Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку

       орендної плати, затвердженої рішенням Мостиської районної ради та

       встановлюється в залежності від вартості незалежної оцінки майна та

       його цільового призначення у випадках визначення орендаря за

       результатами вивчення попиту на об'єкт оренди, або результатами

       конкурсу з визначення переможця оренди районної комунальної

       власності у випадку визначення переможця шляхом проведення

       конкурсу. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць

       визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати

       за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

         85.Встановлену орендну плату за користування об`єктом оренди в

              поточному місяці Орендар зобов`язується перерахувати не пізніше

              15-го числа місяця, наступного за звітним, на р/р 31553299346220 в

              ГУДКУ у Львівській області, МФО 825014, КФК 0110150, код за

              ЄДРПОУ 25552025.

         86.За несвоєчасну сплату орендної плати стягується пеня згідно

                облікової ставки Національного Банку України на дату нарахування

               пені від суми заборгованості за кожний день прострочення,

               включаючи день оплати.

        87.У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за неї

              становить загалом не менше ніж три місяці, орендодавець достроково

             припиняє (розірвує) дію договору оренди.  

        88.При умові нотаріального посвідчення договору стягнення

    заборгованості по орендній платі проводиться в безспірному порядку

    на підставі виконавчого напису нотаріуса.

         89.Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі

              зміни Методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в

              інших випадках, передбачених чинним законодавством. У разі якщо на

              момент продовження (поновлення) дії договору оренди остання оцінка

              об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження

             (поновлення) договору оренди проводиться додаткова оцінка об'єкта

              оренди та розрахунок нової орендної плати. Замовником нової оцінки

             майна виступає районна рада, а послуги з проведення незалежної

             оцінки оплачує Орендар. Рецензію звіту про незалежну оцінку майна

             замовляє та оплачує районна рада.

        90.Наднормативна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю,

             підлягає заліку в рахунок наступних платежів.                                                                                                                                

        91.Терміни внесення орендної плати визначаються у Договорі.

        92.Орендна плата встановлюється у грошовій формі.

        93.Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін.

        94.Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін,

             якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об`єкта

              оренди, а також в інших випадках встановлених законодавчими актами

             України.

       95.Спори з питань зміни орендної плати вирішується відповідно до

             чинного законодавства.

       96.Кошти, одержані від плати за оренду об`єктів районної комунальної

             власності, використовується на:

 • придбання основних засобів, матеріалів, обладнання та інвентаря;
 • ремонт об`єктів комунальної власності;
 • проведення передприватизаційної підготовки та підготовки об`єктів для здачі в оренду;
 • виготовлення технічних паспортів та прав власності на об`єкти комунальної власності;
 • оплата послуг зв`язку.

 

ХІ. Право власності орендаря

 

         97.Передача майна в оренду не припиняє права власності районної ради

              на це майно.

               У разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового власника

              переходять права і обов’язки за договором  оренди,  договір оренди

              зберігає чинність для  нового власника.

 

ХІІ. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об`єкта оренди

 

         98.Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об`єкта оренди несе

               районна рада, якщо інше не встановлено договором оренди.

         99.Орендар, який затримав повернення об`єкта оренди орендодавцю,

               несе ризик його випадкового знищення або випадкового

               пошкодження.

         100.Орендоване майно страхується орендарем на користь того учасника

               договору оренди, який бере на себе ризик випадкової загибелі чи

               пошкодження об`єкта оренди.

 

 

ХІІІ. Приватизація об`єкта оренди

 

        101.Приватизація об`єкта оренди здійснюється відповідно до чинного

               законодавства.

     

XIV. Припинення договору оренди

 

        102.Договір оренди припиняється у разі:

 • закінчення терміну, на який його було укладено;
 • приватизації об`єкта оренди орендарем (за участю орендаря);
 • банкрутства орендаря;
 • загибелі об`єкта оренди;
 • ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем;
 • у разі виникнення невідкладних потреб у покращенні умов роботи балансоутримувача орендованого майна районна рада припиняє договір оренди в односторонньому порядку, письмово попередивши про це орендаря.

        103.Договір оренди може бути припинено за погодженням сторін.

        104.На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково

               припинено за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх

               зобов`язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами

               України.

 

XV. Правові наслідки припинення або розірвання

договору оренди

 

  105.У разі припинення договору оренди, закінчення терміну його дії та

         відмови від його продовження або банкрутства орендаря він

         зобов`язаний повернути орендодавцеві об`єкт оренди на умовах,

         зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення

         стану орендованого майна або його загибель, він повинен

          відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення

         або загибель майна сталися не з його вини.

         106.Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення

                 орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони

                можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

         107.Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою

                орендовавця поліпшення орендованого майна, які неможливо  

                відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець

                зобов`язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах

                збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого

                майна, визначеної в установленому законодавчому порядку, яке

                відбулося в результаті таких поліпшень, якщо інше не визначено

                договором оренди.

          108.Вартість поліпшення орендованого майна, зроблених орендарем без

                  згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна,

                компенсації не підлягає.

 

XVІ. Захист права орендаря на орендоване майно

 

   109.Орендареві забезпечується захист його права на майно, одержане

           ним за договором оренди, нарівні із захистом, встановленим

           законодавством щодо захисту права власності.

         

 

 

 

XVІІ. Відповідальність сторін за невиконання зобов`язань

за договором оренди

 

    110.За невиконання зобов`язань за договором оренди, в тому числі за

           зміну або розірвання договору в односторонньому порядку,

           сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими

           актами України та договором.

 

XVІІІ. Відповідальність орендаря у разі його банкрутства

 

     111.У разі банкрутства орендаря він відповідає за свої борги майном,

             яке належить йому на праві власності, відповідно до законодавства

            України.

       

ХІХ. Контроль за використанням майна, переданого в оренду

 

     112.Контроль за використанням майна, переданого в оренду

            покладається на районну раду, яка відповідно до Закону України

            «Про оренду державного та комунального майна» здійснює

            державну політику у сфері оренди.

 113.Контроль за використанням майна оформляється відповідними

        актами перевірки сектором з питань власності, управління

        комунальним майном та регулювання земельних відносин

        районної ради та затверджується головою районної ради.

 

 

 

Додатки:

 • Додаток 1 ТИПОВИЙ ДОГОВІР  ОРЕНДИ №_____ на оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Мостиського району;
 • Додаток 2 Методика розрахунку і порядок використання орендної плати

         за оренду нерухомого майна районної комунальної власності.

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                             В.Саламаха

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Додаток  1

                                                                            до Положення про оенду нерухомого

                                                                              майна районної комунальної власності

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР  ОРЕНДИ №_____

на оренду нерухомого майна спільної власності

територіальних громад Мостиського району

 

від ___  ___________ 20___року                                       м. Мостиська                                                                                            

         Ми, що нижче підписалися, Мостиська районна рада, ідентифікаційний код ЄДРОПОУ: 25552025, місцезнаходження якого: 81300,  Львівська область, Мостиський район, м. Мостиська, вул. Грушевського, 22, надалі – «Орендодавець», в особі голови районної ради ________________ , що мешкає за адресою:  _______________________  та діє на підставі Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та

____________________________________________________________________,

ідентифікаційний код ЄДРОПОУ: __________, місцезнаходження якого: ___________, надалі – «Орендар»,  в особі _____________________, що мешкає за адресою:  _______________________  та діє на підставі __________________, з другої сторони, уклали цей  Договір про наведене нижче:

 

 1. Предмет Договору

 

 1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування майно __________________________________________

площею ______ , розміщене за адресою: ___________________________, що перебуває на балансі _____________________________________, вартість якого визначена згідно з висновком про вартість на ___ _______ 20_____ року  і становить за незалежною оцінкою _________________ грн. (без ПДВ). 

 

 1. Нерухоме майно передається Орендарю з метою ___________________

____________________________________________________________ ,

відповідно до рішення Мостиської районної ради від ______________ 2018 року № ___ «Про оренду нерухомого майна районної комунальної власності».

 1. Об’єкт оренди належить Орендодавцю на праві комунальної власності, стан нерухомого майна на момент укладення Договору (потребує/не потребує поточного або капітального ремонту).

 

 

 

 

 

 

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю

 

 1. Орендар вступає у строкове платне користування майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передавання майна.
 2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно.

  Власником майна залишається Орендодавець -- Мостиська районна рада,

  а Орендар користується ним протягом терміну оренди.

 1. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку.
 2. У разі припинення цього Договору майно повертається Орендарем Орендодавцю, згідно акта приймання-передавання, складеного на підставі даних інвентаризації. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передавання.
 3. Обов`язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.

 

 1. Орендна плата

 

 1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням Мостиської районної ради від _________ та встановлюється в залежності від вартості незалежної оцінки майна та його цільового призначення і становить без ПДВ ________ за перший базовий місяць оренди. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
 2. Встановлену орендну плату за користування об`єктом оренди в поточному місяці Орендар зобов`язується перерахувати не пізніше 25-го числа поточного місяця на р/р 31552201346220 в ГУДКУ у Львівській області, МФО 825014, КФК 0110150, код за ЄДРПОУ 25552025.
 3. За несвоєчасну сплату орендної плати стягується пеня згідно облікової ставки Національного Банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.
 4. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за неї становить загалом не менше ніж три місяці, орендар також сплачує штраф у розмірі 20% від суми заборгованості.

При умові нотаріального посвідчення договору стягнення заборгованості по орендній платі проводиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

 1. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.  У разі якщо на момент продовження (поновлення) дії Договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) Договору оренди проводиться додаткова оцінка об’єкта оренди та розрахунок нової орендної плати. Замовником нової оцінки виступає районна рада, а кошти по наданню послуг з незалежної оцінки майна оплачує Орендар. Рецензію звіту про незалежну оцінку майна замовляє та оплачує районна рада.
 2. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає заліку в рахунок наступних платежів.
 3. Зобов’язання Орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць(останні місяці) оренди.
 4. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання  включно. Закінчення терміну дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції, Орендодавцю.

 

 1. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого майна

 

4.1.  Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване

        Майно нараховуються Орендарем і в першочерговому порядку

        використовуються ним на повне відновлення орендованих основних

        фондів.

4.2.  Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних

        відрахувань, є власністю Орендодавця.

4.3.  Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до

        пунктів 5.3,  5.6, 5.7,  6.4  цього Договору.

4.4.  Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар

         звертається до  Орендодавця згідно з Порядком надання орендарю згоди

         орендодавця комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень

        орендованого комунального  майна, затвердженим наказом Фонду

         державного майна України від 25.05.2018 року  № 686, зареєстрованим

        у Міністерстві юстиції України 11.06.2018 року за № 711/32163.

 

 

 1. Обов`язки Орендаря

 

         Орендар зобов`язується:

 1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
 2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.
 3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами  та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
 4. Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу доступ на об'єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов Договору.
 5. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.
 6. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
 7. У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення невід'ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов'язаний надати експертний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень.
 8. Протягом 10 робочих днів  після укладення цього Договору застрахувати орендоване майно на користь Орендодавця на суму, не меншу, ніж його незалежна оцінка в порядку, визначеному законодавством. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб  протягом  терміну дії цього Договору  оренди Майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії договору страхування та платіжного доручення про сплату страхового платежу.
 9. Щомісяця, до 12 числа, надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку) і оформляти відповідні акти звіряння.
 10. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря.
 11. Негайно повідомляти Орендодавця про всякі пошкодження, аварії або іншу обставину, яка завдає шкоди приміщенню і  своєчасно вживати відповідних заходів проти його подальшого руйнування або пошкодження.
 12. Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю. Орендар зобов’язаний здійснювати оплату комунальних послуг у п’ятиденний термін з дня виставлення Балансоутримувачем   відповідного рахунку  за комунальні послуги.
 13. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
 14. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси, поштових та платіжних реквізитів, а також у разі прийняття рішення про ліквідацію письмово повідомляти про це Орендодавця у тижневий термін.
 15. У випадках, передбачених законодавством, здійснювати нотаріальне посвідчення цього Договору ( в тому числі договорів про внесення змін до цього Договору) за рахунок своїх коштів.

 

 1. Права Орендаря

 

         Орендар має право:

 1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
 2.  Капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться районною радою.  Якщо районна рада не здійснила капітального ремонту майна і це перешкоджає Орендарю його використовувати відповідно до цільового призначення та умов Договору, Орендар має право за письмовою згодою Орендодавця (Мостиської районної ради) здійснювати капітальний ремонт, проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.
 3. За письмовою згодою Орендодавця здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не  перевищує орендної плати за об'єкт суборенди, отримує Орендар, а решта суборендної плати перераховується Орендодавцю.

 

 

 1. Обов`язки Орендодавця

 

Орендодавець зобов`язується:

 1. Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором.
 2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю, що користується орендованим майном на умовах цього Договору.
 3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
 4. Погоджувати технічну документацію на ремонт будинку (приміщень) та здійснювати контроль за якістю ремонтних робіт.
 5. У разі якщо Орендар не сплачує розмір орендної плати (повністю або частково) протягом трьох місяців підряд, вживати заходів відповідно до вимог законодавства щодо розірвання Договору та стягнення заборгованості.

 

 

 

 1. Права Орендодавця

 

Орендодавець має право:

 1. Контролювати з можливим  залученням Балансоутримувача виконання умов Договору та  використання Майна, переданого в оренду за Договором, і у разі необхідності спільно з Балансоутримувачем вживати відповідних заходів реагування.
 2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.
 3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.
 4. Вимагати розірвання Договору оренди у випадках передбачених діючим законодавством України, в тому числі, якщо:
 1. Орендар користується Майном всупереч договору або його

 призначенню;

 1. Орендар передав без дозволу Орендодавця Майно у користування іншій особі;
 2. Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Майна.

 

 1. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

 

 1. За невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майно
 3. Спори, які виникають за цим Договором або у зв`язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.
 4. Орендодавець не несе відповідальності за майно Орендаря.
 5. Стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій, передбачених цим Договором, проводиться на підставі рішення суду та/або в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

 

 1. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

 

 1. Цей Договір укладено терміном  на _____________, що діє з __________ до ________  включно.
 2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а у частині зобов`язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов`язань.
 3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.
 4. У разі якщо Орендодавець (Мостиська районна рада) не попередив Орендаря про намір використовувати Майно для власних потреб за три місяці до закінчення терміну дії цього Договору, Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за цим Договором, має право продовжити його на новий термін відповідно до вимог цього Договору.
 5. Термін дії Договору оренди визначається за погодженням Сторін. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення або зміну умов Договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії Договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих умовах, які були передбачені цим Договором. Після закінчення терміну Договору оренди Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за Договором оренди, має переважне право, за інших рівних умов на укладення Договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб районної ради. При цьому зазначені дії оформляються договором про внесення змін до цього Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору, в якому передбачено уточнення вартості майна за результатами нової оцінки та відповідно зміну розміру орендної плати. Замовником оцінки об’єкта оренди виступає районна рада, оплату за її проведення здійснює орендар. Замовником і платником рецензії звіту про оцінку майна виступає районна рада.
 6. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього  Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.
 7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

- закінчення терміну, на який його було укладено;

- загибелі орендованого Майна;

- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;

- ліквідації Орендаря-юридичної особи;

- приватизації орендованого Майна Орендарем;

- банкрутства  Орендаря;

- у разі смерті  Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

 1. Сторони погоджуються, що Договір буде достроково розірвано на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:
 • користується Майном не відповідно до умов цього Договору;
 • погіршує стан Майна;
 • не сплачує орендну плату протягом трьох місяців підряд;
 • не робить згідно з умовами цього Договору поточний ремонт Майна;
 • без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування іншій особі;
 • перешкоджає представникам Орендодавця здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього Договору.
  1.  У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого  Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця.
  2.  Вартість невід'ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем як за згодою, так і без згоди Орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для Майна, є власністю Орендодавця та їх вартість компенсації не підлягає.
  3.  У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю. У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
  4. У разі розірвання Договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов’язаний повернути орендодавцеві об’єкт оренди на умовах, зазначених у Договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення станом орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель Майна сталися не з його вини.
  5. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання акту приймання- передавання між Орендарем та Орендодавцем, або особою, яку вкаже орендодавець. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення   Майна  покладається на Орендаря.
  6. Якщо Орендар не виконує обов'язок щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування Майном за час прострочення, порядок нарахування та сплати якої передбачено розділом 3 даного Договору. Укладаючи даний Договір, Сторони дійшли до взаємної згоди та наголошують на тому, що положення ст.232 Господарського кодексу України щодо припинення нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання через шість місяців від дня, коли таке зобов’язання мало бути виконане, не розповсюджуються  на строк нарахування неустойки, яку Орендодавець,  відповідно до умов даного  пункту та приписів ст.785 Цивільного кодексу України, має право нарахувати та вимагати до сплати від Орендаря
  7. У разі виникнення потреби невідкладного покращення роботи бюджетних установ району Орендодавець припиняє Договір в односторонньому порядку, попередивши про це Орендаря за три місяці.
  8. Контроль за використанням майна, переданого в оренду покладається на районну раду, яка  відповідно до діючого законодавства здійснює державну політику у сфері оренди. Контроль за використанням майна оформляється відповідними актами перевірки сектором з питань власності, управління комунальним майном та регулювання земельних відносин районної ради та затверджується головою районної ради.
  9. Взаємовідносини сторін не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
  10. Цей Договір укладається в трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

 

11. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін

 

 

10.1. Орендодавець: Мостиська районна рада____________________________

          _____________________________________________.

 

10.2.Орендар:________________________________________________________

          ________________________________________________.

 

 

 

          Орендодавець                                                  Орендар

 

 

Мостиська районна рада                           ______________________________

                                                                           

Голова районної ради                               _______________________________

 

______________/                     /                  _________________/                      /

 

11. Додатки

 

         Додатки до цього Договору є його невід’ємною складовою частиною.

         До Договору додаються:

 • розрахунок орендної плати;
 • висновок про вартість майна;
 • акт приймання-передавання орендованого майна.

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                             В.Саламаха

 

                               

 

 

 

 

     

                                                                   

 

                                   Додаток  2

                                                                            до Положення про оенду нерухомого

                                                                              майна районної комунальної власності

 

 

МЕТОДИКА

розрахунку і порядок використання орендної плати

за оренду нерухомого майна районної комунальної власності

 

 1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нежитлових приміщень, об`єктів районної комунальної власності, розташованих на території Мостиського району.
 2. Розмір орендної плати встановлюється Договором оренди між районною радою, яка виступає орендодавцем та орендарем за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди.
 3. Якщо за результатами вивчення попиту в районну раду поступило дві і більше заяв на об’єкт оренди розмір орендної плати визначається конкурсною комісією шляхом проведення відкритого аукціону.
 4. Стартовий розмір орендної плати для проведення конкурсу визначається за результатами проведення незалежної оцінки об`єкта за цією методикою у такій послідовності:

- визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у Договорі оренди.

       Розрахунок та розміру орендної плати за базовий місяць затверджується розпорядженням голови районної ради з наступним його затвердженням на сесії районної ради.

      З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

             У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один

      місяць, то на   основі розміру місячної орендної плати розраховується

     добова, а в разі необхідності  на основі розміру добової орендної плати

     розраховується погодинна орендна плата.

 1. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організаціями та інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

     (Воз.+Внм) *Сор.ц.

                                                     Опл.=  -------------------------,

          100

 

    де Опл – розмір річної орендної плати, Воз – вартість основних засобів за

    незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, Внм – вартість

     нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта

     оренди (гривень), Сор.ц. – орендна ставка, визначена згідно з таблицею № 1.

 1. Незалежна оцінка вартості об`єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
 2. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

 

                                                          Вп.=Вб./Пб.*Пп,

 

      де Вп. – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі

     (споруди в грн.),   Вб. –  вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості

      підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена

      шляхом проведення незалежної оцінки в гривнях, Пп – площа орендованого

     приміщення (кв.м.), Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі

     підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем в кв.м.).

 1. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди після чи перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

     Опл.

        Опл.міс. =  -------------- х Ід.о.х Ім.,

          12

     де Опл. – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою в

     грн.; Ід.о. – індекс інфляції за період – з дати проведення незалежної або

      стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім.

     – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

 1. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
 2. Орендні ставки за використання орендованих приміщень встановлюються з врахуванням виду діяльності орендаря відповідно таблиці №1. По окремих випадках діяльності орендна ставка встановлюється в залежності від кількості жителів у населених пунктах району.
 3. Орендні ставки для вітчизняних юридичних і фізичних осіб-суб`єктів малого підприємництва, які проводять виробничу діяльність, застосовуються з коефіцієнтом 0,7.
 4. Відповідно до Постанови КМ України від 14.09.2011 року № 961 про внесення змін до постанов КМУ від 10.08.1995р. та від 04.10.1995р. №786 розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утриримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, відділень поштового зв’язку,  а токож інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить з розрахунку 1 грн в рік.
 5. За несвоєчасну сплату орендної плати стягується пеня згідно облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день прострочення , включаючи день оплати. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за неї становить загалом не менше ніж три місяці, орендодавець має право в  односторонньому порядку припинити (розірвати) договір.
 6. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
 7. Платіжні документи на перерахування орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
 8. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
 9. Кошти, одержані від плати за оренду об`єктів районної комунальної власності, використовуються на:
 • придбання основних засобів, матеріалів, обладнання та інвентаря;
 • ремонт об’єктів комунальної власності;
 • проведення передприватизаційної підготовки, та підготовки об’єктів для здачі в оренду;
 • виготовлення технічних паспортів та прав власності на об’єкти комунальної власності;
 • оплата послуг зв’язку;
 • відповідно до Положення про спеціальний фонд Мостиської районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 27.06.2018 р.№14.

 

                                                                                    

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Таблиця №1.

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нежитлових приміщень об`єктів

районної комунальної власності

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням:

Орендна ставка, відсотків до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом

1

2

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних   автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

 

45

3. Розміщення:

40

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агенств нерухомості), банкоматів

 

ресторанів з нічним режимом роботи

 

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

 

4. Розміщення:

30

виробників реклами

 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

 

торговельних об'єктів з продажу автомобілів

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги  доступу до Інтернет

 

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльнівсть, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

20

клірингових установ

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

ресторанів

 

приватних закладів охрони здоров'я

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

редакцій засобів масової інформації:

    

 

рекламного еротичного характеру

 

тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску  становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання  паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

9. Розміщення:

18

крамниць-складів, магазинів-складів

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

торговельних об'єктів з продажу:

 

непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових            виробів

 

промислових товарів, що були у використанні

 

автотоварів

 

відео- та аудіопродукції

 

офісних приміщень, крім зазначених у пункті 3  цього додатка

 

антен

 

торговельних об'єктів з продажу господарських товарів та будівельних матеріалів:

 

в міській місцевості

15

в сільській місцевості:

 

до 1.5 тис. чол.

12

до 1 тис. чол.

9

до 0.5 тис. чол.

7

до 0.3 тис. чол.

4

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

 

17

11. Розміщення:

15

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

складів

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

12. Розміщення:

13

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13. Розміщення:

12

стоянок для  автомобілів

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги 3 перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

 

14. Розміщення:

10

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

 

ветеринарних аптек

 

рибних господарств

 

приватних навчальних закладів

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка

 

суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

 

інформаційних агенств

 

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

8

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної  групи

 

аптек, незалежно від форми власності , що реалізують готові ліки

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи:

 

в міській місцевості

8

в сільській місцевості:

 

з к-стю жителів до 1.5 тис. чол.

7

з к-стю жителів до 1 тис. чол.

6

з к-стю жителів до 500 чол.

5

з к-стю жителів до 0.3 тис. чол.

4

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, в т. ч. товарів підакцизної групи:

 

в міській місцевості

10

    в сільській місцевості:

 

з к-стю жителів до 1.5 тис. чол.

8

з к-стю жителів до 1 тис. чол.

7

з к-стю жителів до 500 чол.

6

з к-стю жителів до 300 чол.

5

18. Розміщення:

7

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

фотоательє

 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, вироблено в Україні

7

20. Розміщення:

6

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезеня та доставки (вручення) поштових відправлень

 

хімчисток

 

майстерень з ремонту електропобутових товарів

 

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначаються для навчальних закладів

 

21. Розміщення:

5

перукарень

 

державних  та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та  місцевих бюджетів

 

оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

саніторно-курортних закладів для дітей

 

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

 

майстерень з ремонту одягу

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

майстерень з ремонту взуття

 

майстерень з ремонту годинників

 

22. Розміщення:

4

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах

 

громадських вбиралень

 

камер схову

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

23. Розміщення:

3

аптек, незалежно від форми власності, на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

 

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

 

науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

24. Розміщення:

2

аптек, незалежно від форми власності, які обслуговують пільгові категорії населення

 

бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними вадами чи розумовими вадами

 

лазень, пралень загального користування

 

дитячих молочних кухонь

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

25. Розміщення:

1

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді,що утримуються за рахунок місцевого бюджету,зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей,соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

26. Розміщення транспортних підприємств з:

 

перевезення пасажирів

15

перевезення вантажів

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів

3

для частини площі, що перевищує  50 кв. метрів

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 100 кв. метрів

1

для частини площі, що перевищує  100 кв. метрів

7

28.1. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту

5

28.2. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку

10

28.3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)

6

29. Інше використання нерухомого майна

15

30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів

1

для частини площі, що перевищує  50 кв. метрів

3

 

Примітка. Орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних та фізичних

                    осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять

                    виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих

                    площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

 

Керуючий справами районної ради                                             В.Саламаха