• Мостиська районна рада

  офіційний веб-сайт

 • Прапор Мостиська

Регуляторний акт.

 

 
   


                    МОСТИСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія  VІІ скликання

 

                                                       РІШЕННЯ

       

11 жовтня 2018 року                                                                                                       № 14

м. Мостиська

 

 

Про проект рішення районної ради «Про затвердження

 Положення «Про порядок приватизації об’єктів

 районної комунальної  власності»

______________________________________________________________________

          Відповідно ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про приватизацію державного та комунального майна», Мостиська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект Положення «Про порядок приватизації об’єктів районної комунальної власності» згідно додатку.
 2. Опублікувати проект рішення районної ради «Про порядок приватизації об’єктів районної комунальної власності» на веб-сайті районної ради.
 3. Голові постійної депутатської комісії з питань економіки, бюджету, фінансів, торгівлі, реалізації державної регуляторної політики, комунальної власності (В.Саламаха) провести роботу по підготовці та затвердженню на черговій сесії районної ради регуляторного акта відповідно до плану діяльності Мостиської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів у 2018 році.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економіки, бюджету, фінансів, торгівлі, реалізації державної регуляторної політики, комунальної власності (В.Саламаха).

 

Голова районної ради                                        Володимир ГОРБАЦЬО

 

 

 

                                                                                                                       Додаток   

                                                                                              до  рішення районної ради

                                                                                                     від 11 жовтня  2018 року №14

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 Про затвердження Положення «Про порядок приватизації

обєктів районної комунальної власності»

______________________________________________

 

        Відповідно ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про приватизацію державного та комунального майна», Мостиська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект Положення «Про порядок приватизації об’єктів районної комунальної власності» згідно додатку 1.
 2. Затвердити   Типовий договір про продаж об’єкта малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика згідно додатку 2.
 3.  Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 31.05.2012 р.№ 10 «Про затвердження Положення «Про порядок продажу об’єктів районної комунальної власності шляхом проведення конкурсу».
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економіки, бюджету, фінансів, торгівлі, реалізації державної регуляторної політики, комунальної власності (В.Саламаха).

 

 

 

Голова районної ради                                        Володимир ГОРБАЦЬО

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток

                                                                                                  до рішення  районної ради

                                                                                           від «11» жовтня 2018р. № 14

 

Проект Положення

про порядок приватизації об’єктів  районної комунальної власності

 

І. Загальні положення.

 

1.1. Положення про порядок приватизації об’єктів районної комунальної власності (надалі - Положення), розроблено відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та нормативно-правових актів щодо відчуження комунального майна з метою підвищення прозорості при проведенні приватизації та збільшення надходжень коштів до районного бюджету.

1.2. Положення визначає механізм підготовки, організації і проведення приватизації об’єктів комунальної власності Мостиської районної ради  з метою прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій шляхом продажу об’єктів приватизації  ефективному приватному власнику, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта, або за рівних умов – найвищу ціну.  

1.3. Продаж об’єктів районної комунальної власності, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, здійснюється відповідно до цього Положення.

1.4. У разі внесення змін та доповнень до законодавчих актів щодо приватизації, відповідні зміни і доповнення вносяться до даного Положення та затверджуються рішенням Мостиської районної ради.

1.5. Термін дії Положення визначається до моменту прийняття чергового Положення про порядок приватизації об’єктів районної комунальної власності.

1.6. Основними завданнями Положення є:

¨сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств, установ, організацій та створення конкурентного середовища;

¨залучення коштів для розвитку і структурної перебудови економіки району;

¨створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об’єкта та здійснюють ефективне управління ним;

¨забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету;

¨підвищення зацікавленості інвесторів.

 

ІІ. Пріоритети приватизації

 

2.1. Забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації.

2.2. Поповнення дохідної частини бюджету району.

2.3. Здійснення приватизації майна ліквідованих, збиткових підприємств та майна підприємств, визнаних банкрутами в установленому законом порядку.

2.4. Створення умов для погашення фінансової заборгованості підприємств комунальної власності районної ради перед кредиторами та з виплати заробітної плати.

 

 • Об’єкти приватизації

 

3.1. Об’єктами приватизації є:

1) єдині майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи, у тому числі єдині майнові комплекси та їх структурні підрозділи, що передані в оренду, крім єдиних майнових комплексів, що належать до об’єктів великої приватизації;

2) окреме майно.

Окремим майном вважається рухоме та нерухоме майно комунальних підприємств  (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення), майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти комунальним майном; майно комунальних підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; комунальне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств та перебуває на обліку господарських товариств, створених унаслідок приватизації або корпоратизації;

3) об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти;

4) об’єкти соціально-культурного призначення.

До об’єктів соціально-культурного призначення належать:

 • об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва , преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи;
 • санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-культурного призначення, що не включені до статутного капіталу господарських товариств;

5) інші об’єкти, що не належать до об’єктів великої приватизації.

3.2.  У випадках, коли до складу підприємств входять структурні підрозділи (магазини, перукарні, майстерні, їдальні, тощо), які можуть бути виділені у самостійні підприємства, об’єктами приватизації є названі структурні підрозділи.

3.3. Будівлі (споруди, приміщення) приватизуються разом з розташованими у них об’єктами приватизації, крім випадків відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), у якій розташований об’єкт, що приватизується шляхом викупу.

3.4.  Якщо у нежитлових приміщеннях будівлі, що є комунальною власністю, розміщується два чи більше комунальних або заснованих на оренді чи лізингу комунального майна підприємств, то у разі прийняття рішення про приватизацію одного чи кількох з них, займані ними приміщення, обладнання,

за відсутністю заборони на приватизацію цієї будівлі, приватизуються разом з іншим майном підприємства після закріплення за названими співкористувачами займаних ними приміщень на праві повного господарського відання,

оперативного управління або на договірних засадах.

 

ІV. Орган приватизації

 

4.1. Мостиська районна рада від імені Територіальної громади району є органом приватизації об’єктів, що перебувають у районній комунальній власності.

4.2.   Підготовку до продажу об’єктів районної комунальної власності здійснює сектор з питань власності, управління комунальним майном та регулювання земельних відносин  районної ради.

4.3. Мостиська районна рада враховує кон’юнктуру ринку, вивчає попит потенційних покупців на об’єкти приватизації та забезпечує виконання цього Положення в частині надходження коштів від приватизації, самостійно встановлює для кожного об’єкта окремо терміни проведення приватизації з урахуванням вимог чинного законодавства про приватизацію.

4.4. Умовами для проведення приватизації об’єктів районної комунальної власності є :

¨включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;

¨відсутність заборони на приватизацію об’єктів з боку чинного законодавства;

¨визначення способу та умов приватизації.

4.5.  Орган приватизації у процесі проведення приватизації об’єктів районної комунальної власності може здійснювати реорганізацію (злиття, поділ, виділ, перетворення) об’єкта приватизації згідно чинного законодавства.

4.6.  Для реалізації завдань приватизації орган приватизації залучає аудиторські компанії, суб’єктів оціночної діяльності, біржі та інші суб’єкти згідно чинного законодавства, під час продажу застосовує аукціони та викуп для продажу об’єктів районної комунальної власності.

4.7. Орган приватизації має право встановлювати умови участі покупців у аукціонах, умови продажу об’єктів приватизації, що не суперечать чинному законодавству та цілям і змісту даного Положення.

 

 1. Порядок та способи приватизації об’єктів районної комунальної власності

 

5.1.  Приватизація об’єктів районної комунальної власності здійснюється відповідно до Закону України  «Про приватизацію державного і комунального майна» та цього Положення шляхом:

1) продажу об’єктів районної комунальної власності на аукціоні, у тому числі:

¨аукціоні з умовами;

¨аукціоні без умов;

¨аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

¨аукціоні із зниженням стартової ціни;

¨аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій.

2) викупу об’єктів приватизації.

5.2. Способи приватизації об’єктів визначаються районною радою на підставі матеріалів, поданих сектором з питань власності, управління комунальним майном та регулювання земельних відносин  районної ради з урахуванням індивідуальних особливостей даних об’єктів.

5.3. Сектор з питань власності, управління комунальним майном та регулювання земельних відносин  районної ради  готує пропозиції щодо умов продажу та використання об’єктів районної комунальної власності та подає їх на розгляд та затвердження аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації.

5.4.  При продажі об’єктів районної комунальної власності у договорі купівлі –продажу включаються зобов’язання сторін, які були визначені умовами аукціону чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання. Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі – продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом терміну дії цих зобов’язань.

5.5. У разі невиконання покупцем зобов’язань, передбачених договором купівлі–продажу, до нього застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством.

5.6. Сектор з питань власності, управління комунальним майном та регулювання земельних відносин  районної ради здійснює контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі –продажу, а в разі їх невиконання застосовує санкції, передбачені чинним законодавством, а також може в установленому законом порядку порушувати питання про розірвання договору.

5.7. Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів районної комунальної власності в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної ради.

5.8. Продаж об’єктів на аукціоні, крім аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

5.9. У разі відсутності заяв на приватизацію об’єкта районної комунальної власності протягом встановленого терміну на подання з дня опублікування в засобах масової інформації оголошення про продаж на аукціоні, орган приватизації приймає рішення про повторний продаж на аукціоні в інший

спосіб відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

5.10. У разі, коли у процесі підготовки до продажу устаткування надійшла заявка від одного покупця, таке устаткування може бути проданим цьому покупцеві за ціною, визначеною відповідно до Методики оцінки майна, затвердженою Кабінетом Міністрів України від 10 грудня 2003 року за № 1891 (із змінами та доповненнями).

5.11. Об’єкти районної комунальної власності, визнані за рішенням Господарського суду банкрутами, приватизуються згідно чинного законодавства. У разі відсутності заяв на приватизацію таких об’єктів, районна рада має право укладати договори оренди вказаних об’єктів.

5.12.  Під час проведення приватизації об’єктів районної комунальної власності не дозволяється:

¨порушення конституційних прав громадян, у тому числі прав на освіту, охорону здоров’я, інформації, тощо;

¨перепрофілювання об’єктів у термін, що визначений договором купівлі- продажу;

¨руйнування цілісних майнових комплексів, навчальних, наукових та технологічних циклів.

5.13. Об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти приватизуються шляхом, визначеним чинним законодавством.

5.14. Обов’язковими умовами приватизації об’єктів незавершеного будівництва є:

¨встановлення терміну завершення будівництва;

¨заборона продажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до завершення будівництва та введення його в експлуатацію.

¨ціна продажу об’єкта незавершеного будівництва визначається експертним шляхом.

5.15.Рішення про приватизацію об’єктів районної комунальної власності внесених до переліків об’єктів приватизації, визначених цим Положенням,

приймається органом приватизації на підставі заяв покупців та за власною ініціативою.

 

 1. І. Підготовка об’єкта приватизації до продажу

 

6.1. Підготовка об’єкта районної комунальної власності до продажу здійснюється сектором з питань власності,  управління комунальним майном та регулювання земельних відносин  районної ради, який:

¨зобов’язаний організувати інвентаризацію об’єктів, їх аудиторську перевірку за необхідністю та здійснювати продаж відповідно до чинного законодавства;

¨залучає експертів для визначення початкової ціни продажу об’єкта на аукціоні;

¨готує та публікує інформацію про об’єкти приватизації у відповідних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної  ради ;

6.2. Покупцями можуть бути фізичні та юридичні особи згідно чинного законодавства.

6.3.  Не можуть бути покупцями:

1) органи державної влади;

2) державні підприємства, власником яких є держава Україна;

3) державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;

4) працівники державних органів приватизації;

5) покупці, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100 відсотків), а також покупці, які походять з держави-агресора;

6) держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, а також юридичні особи, в яких така держава має участь, і особи, які перебувають під контролем таких юридичних осіб;

7) юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;

8) фізичні особи - громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

9) юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FAТF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

10) юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

11) фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також пов’язані з ними особи;

12) особи, які були стороною продажу об’єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об’єкта приватизації у зв’язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов’язані з ними особи;

13) радники, залучені для підготовки об’єкта до приватизації.

6.4. Підготовка об’єкта приватизації може включати виявлення майна районної комунальної власності, що не підлягає приватизації та розроблення умов його подальшого використання з обов’язковим внесенням пропозицій до районної ради.

6.5. Підготовка об’єкта приватизації може включати виявлення майна, яке не використовується у технологічних процесах,  для подальшого продажу з метою погашення заборгованості перед бюджетами всіх рівнів та по обов’язкових платежах, кредиторської та дебіторської заборгованості.

6.6. Потенційні покупці зобов'язані подати разом із заявою у довільній формі інформацію і документи на участь у приватизації.

До заяви на участь у приватизації об'єкта малої приватизації подаються:

1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців - юридичних осіб:

¨ витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

¨ документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

¨ інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

¨  остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації;

5) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов'язань, визначених умовами продажу.

6.7. Організатор аукціону з продажу об'єкта малої приватизації не має права витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості, ніж передбачені п.6.6 цього Положення.

6.8. Орган приватизації з продажу об'єкта малої приватизації не затверджує протокол електронних торгів, не укладає договір купівлі-продажу за результатами продажу на аукціоні чи застосування процедури викупу із потенційним покупцем, який:

¨ відповідає вимогам п. 6.3 цього Положення;

¨ не подав документи або відомості, обов'язкове подання яких передбачено цим Положенням;

¨ подав неправдиві відомості про себе.

6.9. Не можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову в затвердженні протоколу електронних торгів та подальшому укладенні договору купівлі-продажу формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви на участь у приватизації об'єкта малої приватизації або в документах та інформації, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст заяви або документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки.

6.10. Рішення органу приватизації про відмову у затвердженні протоколу електронних торгів або про відмову від укладення договору купівлі-продажу має містити вичерпний перелік підстав для прийняття такого рішення і ухвалюється після закінчення електронного аукціону на підставі перевірки органом приватизації заяви на участь у приватизації об'єкта малої приватизації і доданих до неї документів та інформації переможця аукціону.

6.11. Переможець аукціону може оскаржити це рішення до суду протягом строку, передбаченого  п.17.1 та п.17.2 цього Положення.

6.12. Після закінчення електронного аукціону організатор аукціону з продажу об'єкта малої приватизації здійснює перевірку заяви на участь у приватизації об'єкта малої приватизації разом із доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону та у разі невідповідності доданих до заяви документів приймає рішення відповідно до п.6.10 цього Положення. Переможець аукціону може оскаржити це рішення до суду протягом строку, передбаченого п.17.1 та п.17.2 цього Положення.

6.13. Для участі в аукціоні з продажу об'єкта малої приватизації гарантійний внесок сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

6.14. Оператор електронного майданчика перераховує на рахунки відповідних бюджетів суми сплачених потенційними покупцями реєстраційних внесків протягом п'яти календарних днів з дня затвердження протоколу аукціону.

6.15. Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов'язок довести відсутність ознак, передбачених п.6.3 цього Положення, покладається на покупця.

 

 1. ІІ. Продаж об’єкта приватизації

 

7.1. Об'єкти малої приватизації продаються виключно на електронних аукціонах. Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та Порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків, розмір та порядок сплати плати за участь, визначення переможця за результатами електронного аукціону, а також порядок визначення додаткових умов продажу затверджуються Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації»).

7.2. Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між організатором аукціону з операторами електронних майданчиків.

7.3. Типовий договір між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків затверджується Фондом державного майна України (додаток 1до цього Положення).

7.4. Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.

7.5. Для продажу об'єктів малої приватизації органом приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об'єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється Положенням, що затверджується рішенням Мостиської районної ради.

7.6. Аукціонна комісія розробляє умови продажу, що затверджуються органом приватизації.

7.7. Стартова ціна продажу об’єкта малої приватизації визначається аукціонною комісією відповіднодо п 10.1 та п.10.2 цього Положення.

7.8. Об'єкти соціально-культурного призначення приватизуються з умовою збереження профілю діяльності.

Об'єкти соціально-культурного призначення, що не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані, крім закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і лікувально-профілактичних закладів.

7.9. Після затвердження умов продажу органи приватизації не пізніш як через 10 робочих днів публікують інформаційне повідомлення про приватизацію об'єкта малої приватизації в місцевих друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті районної ради та в електронній торговій системі.

7.10. Аукціони з продажу об'єктів малої приватизації проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об'єктів малої приватизації.

7.11. Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі.

7.12. У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол аукціону.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об'єкта.

7.13. Після закінчення аукціону сплачений потенційними покупцями гарантійний внесок повертається потенційним покупцям, які не стали переможцями аукціону, у строк, що не перевищує 10 робочих днів із дня затвердження протоколу аукціону органом приватизації.

У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або відмови переможця аукціону від укладення договору купівлі-продажу гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету.

7.14. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації та підписав договір купівлі-продажу, зазначені грошові кошти зараховуються під час розрахунку за придбаний об'єкт приватизації.

7.15. Продаж об'єктів на аукціоні, крім аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни.

7.16. У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об'єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

7.17. У разі якщо об'єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, крім аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

7.18. Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається таким, що не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, то орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об'єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни.

7.19. У разі якщо об'єкт приватизації не продано в порядку, передбаченому п.7.15 – п.7.18 цього Положення, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими п. 7.7 цього Положення, на 50 відсотків.

Продаж об'єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.

7.20. До проведення першого аукціону з продажу об'єкта малої приватизації аукціонна комісія одночасно встановлює стартові ціни та умови продажу об'єкта малої приватизації на аукціонах, передбачених п.7.15 – п.7.19 цього Положення.

7.21. У випадку, якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся, або відсутнє рішення органу приватизації щодо викупу, прийняте відповідно п.7.15 – п.7.19 цього Положення, електронна торгова система протягом п'яти робочих днів з дати формування відповідного протоколу аукціону автоматично оголошує новий аукціон, включаючи дату його проведення.

 

 1. ІІІ. Приватизація об’єктів комунальної власності, переданих в оренду

 

8.1. Приватизація об'єктів державної або комунальної власності, переданих в оренду, здійснюється шляхом продажу на аукціоні або шляхом викупу, якщо виконуються умови, передбачені п.8.2 цього Положення.

8.2. Орендар одержує право на викуп орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, якщо виконується кожна з таких умов:

 • орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об'єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб'єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна;
 • орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу;
 • невід'ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди;
 • здійснення і склад невід'ємних поліпшень, у тому числі невід'ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід'ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена суб'єктом оціночної діяльності;
 • орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати;
 • договір оренди є чинним на момент приватизації.

8.3. Надання згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень здійснюється в порядку, визначеномурайонною радою.

8.4. Орендар, який виконав умови, передбачені п.8.2 цього Положення, має право на приватизацію об'єкта шляхом викупу.

8.5. У разі якщо органом приватизації прийнято рішення про приватизацію на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід'ємних поліпшень, вартість таких поліпшень компенсується покупцем.

8.6. Ціна продажу об'єкта приватизації зменшується на суму компенсації невід'ємних поліпшень.

8.7. Якщо покупцем об'єкта приватизації стає орендар, вартість невід'ємних поліпшень зараховується йому під час остаточного розрахунку за об'єкт приватизації.

8.8. Договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об'єкта комунального майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об'єкт оренди переходить у його власність.

 

 • Х. Інформація про приватизація об’єктів комунальної власності

 

9.1. Органи приватизації здійснюють відповідно до законодавства комплекс заходів щодо забезпечення прозорості приватизації, висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення вмісцевих засобах масової інформації та на веб-сайті районної ради повідомлень про хід і результати приватизації.

9.2. Обов'язковому оприлюдненню підлягають:

 • переліки об'єктів, що підлягають приватизації;
 • інформація про об'єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.

9.3. В інформаційному повідомленні про приватизацію комунального майна обов'язково зазначаються:

 • спосіб проведення аукціону;
 • найменування об'єкта приватизації, його місцезнаходження;
 • дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт приватизації (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки, інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або на праві користування, інформація про наявність обтяжень на земельну ділянку), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними;
 • ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (за наявності);
 • стартова ціна об'єкта;
 • розмір гарантійного внеску;
 • розмір реєстраційного внеску;
 • найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, відкритих для внесення гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбані об'єкти;
 • умови продажу та/або експлуатації об'єкта приватизації (за наявності);
 • інформація про договори оренди, укладені щодо об'єкта або його частини, із зазначенням за кожним таким договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди;
 • кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні (кінцевий строк подання цінових аукціонних пропозицій);
 • дата, час та місце проведення аукціону;
 • час і місце проведення огляду об'єкта;
 • назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону;
 • адреса веб-сайту організатора аукціону;
 • інші відомості (за рішенням  органу приватизації).

9.4. До інформаційного повідомлення про приватизацію окремо визначеного майна, об'єктів незавершеного будівництва та об'єктів соціально-культурного призначення включається інформація щодо балансоутримувача, а для об'єктів незавершеного будівництва - щодо рівня будівельної готовності.

9.5. Інформаційне повідомлення про вивчення попиту включає інформацію, визначену п.9.3 цього Положення.

9.6. Інформація про результати продажу об'єкта (дані про покупця: для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові; для юридичної особи - назва, ціна, за якою придбано об'єкт приватизації) підлягає опублікуванню в місцевих друкованих засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті районної ради, в електронній торговій системі протягом 10 робочих днів після затвердження органом приватизації результатів продажу.

Х. Формування стартової ціни об'єктів приватизації

 

10.1. Стартова ціна об'єкта малої приватизації визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості об'єкта (активів об'єкта) малої приватизації.

10.2. У разі відсутності балансової вартості об'єкта (активів об'єкта) малої приватизації така вартість встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

 

ХІ. Джерела коштів для придбання комунального майна, що приватизується

 

11.1. Майно, що приватизується, може бути придбано за рахунок власних і позичених коштів покупців, які мають право брати участь у приватизації відповідно до цього Закону.

11.2. Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

11.3. У разі здійснення покупцем платежу у вільно конвертованій валюті сума, що підлягає сплаті у такій валюті, визначається за офіційним курсом гривні до такої валюти, встановленим Національним банком України на день укладення (підписання) договору купівлі-продажу.

11.4. Покупці, які мають право брати участь у приватизації відповідно до цього Положення, вправі використовувати для придбання об'єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

11.5. У разі придбання об'єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор погоджується надати відповідний обсяг фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно  до п.6.3 цього Положення .

ХІІ. Порядок проведення розрахунків за приватизацію об'єктів

 

12.1. Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на відповідний поточний рахунок органів приватизації ціну продажу об'єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

12.2. За несплату коштів за об'єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу нараховується неустойка.

12.3. Договір купівлі –продажу об’єкта приватизації передбачає санкції за порушення його умов відповідно до чинного законодавства про приватизацію.

12.4. Несплата коштів за об'єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 60 днів з дня укладення договору купівлі-продажу є підставою для розірвання такого договору.

12.5. Забороняється подальше відчуження окремих частин об’єкта приватизації до повного виконання покупцем умов договору купівлі – продажу об’єкта приватизації, а також подальше відчуження приватизованого об’єкта без збереження для нового власника зобов’язань, визначених умовами аукціону (в тому числі за методом зниження ціни) чи викупу. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта, новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на цей об’єкт подає до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності. Сектор з питань власності, управління комунальним майном та регулювання земельних відносин районної ради зобов’язаний вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених договором купівлі -продажу об’єкта приватизації та застосовувати до нього в разі їх невиконання санкції згідно із законом.

12.6. Контроль за виконанням умов договорів купівлі - продажу здійснює сектор з питань власності, управління комунальним майном та регулювання земельних відносин районної ради.

 

ХІІІ. Використання грошових коштів, одержаних від приватизації

 

13.1. Кошти, одержані від продажу комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації (суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації тощо), зараховуються до державного або місцевого бюджету у повному обсязі, крім плати за участь.

13.2. У разі прийняття рішення про припинення приватизації сплачені реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для участі в аукціоні та гарантійний внесок повертаються всім потенційним покупцям такого об'єкта.

13.3. У разі делегування власних повноважень стосовно приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, державним органам приватизації органи місцевого самоврядування обов'язково передбачають у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції на відшкодування державним органам приватизації витрат, пов'язаних з реалізацією зазначеного майна.

13.4. У разі ухвалення органами місцевого самоврядування рішення про делегування власних повноважень державним органам приватизації, частина коштів, що надійшли від приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності, перераховується на рахунки державних органів приватизації з відповідного місцевого бюджету за визначеними органами місцевого самоврядування нормативами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, для спрямування на фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією комунального майна.

13.5. За рахунок коштів державного бюджету або відповідного місцевого бюджету для проведення заходів, пов'язаних з приватизацією, здійснюються такі видатки:

1) оплата послуг, що надаються:

¨ особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг;

¨ суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну або комунальну власність;

¨ особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт;

¨ особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна;

¨ закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави або територіальної громади, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій;

2) витрати, пов'язані із:

¨ провадженням інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації ;

¨ придбанням комп'ютерної та офісної техніки, засобів зв'язку, обладнання, інвентарю, програмних продуктів.

ХІV. Оформлення угод приватизації

14.1. Під час приватизації об'єкта комунальної власності шляхом його продажу на аукціоні, викупу між продавцем і покупцем укладається відповідний договір купівлі-продажу.

14.2. Укладення та внесення змін до договорів купівлі-продажу здійснюються відповідно до вимог законодавства.

14.3. Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, здійснюються в порядку, що затверджується районною радою та не можуть передбачати:

¨ зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов'язань;

¨ зменшення загального обсягу інвестицій, визначених договором купівлі-продажу.

14.4. До договору купівлі-продажу включаються передбачені умовами аукціону, викупу зобов'язання сторін щодо:

¨ збереження основних видів діяльності підприємства;

¨ технічного переозброєння, модернізації виробництва (сума інвестицій) та енергомодернізації об'єкта;

¨ виконання встановлених мобілізаційних завдань;

¨ погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

¨ забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

¨ вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об'єктом;

¨оплати послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх залучення), пов'язаних із виконанням заходів з приватизації об'єктів державної власності, зокрема:

¨ проведення обов'язкового екологічного аудиту у випадках, передбачених законодавством;

¨ проведення оцінки майна в процесі приватизації у випадках, передбачених цим Законом.

14.4. З моменту переходу права власності на об'єкт приватизації покупець, який придбав об'єкт приватизації, зобов'язаний виконувати всі умови договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.

14.5. З моменту укладення договору купівлі-продажу до моменту переходу права власності укладення будь-яких правочинів та внесення змін до діючих правочинів, здійснюються за погодженням з органом приватизації та покупцем, який придбав об'єкт приватизації.

14.6. Виключними умовами для розірвання договору купівлі-продажу об'єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством, є:

1) несплата протягом 60 днів коштів за об'єкт приватизації з дня укладення договору купівлі-продажу відповідно до його умов;

2) невиконання умов продажу об'єкта і зобов'язань покупця, визначених договором купівлі-продажу, в установлений таким договором строк;

3) подання органу приватизації неправдивих відомостей;

4) сплата за об'єкт приватизації коштів, отриманих з порушенням вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) продаж або в інший спосіб відчуження покупцем приватизованого об'єкта особам, визначеним п.6.3 цього Положення, протягом виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу.

14.7. Договір купівлі-продажу повинен містити положення щодо відповідальності (звільнення від відповідальності) у разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставини непереборної сили тощо).

14.8. Договір купівлі-продажу не підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, передбачених законом.

Усі пов'язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу витрати у випадках, якщо нотаріальне посвідчення договору передбачене законодавством, покладаються на покупця.

14.9. Право власності на об'єкт приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта разом з неустойкою (у разі її нарахування).

14.10. Приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або постійному користуванні третьої особи, є підставою для дострокового припинення договору оренди з такою третьою особою (припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, необхідної для обслуговування і використання приватизованого об'єкта за призначенням. Власник такої земельної ділянки зобов'язаний укласти договір оренди з покупцем об'єкта приватизації, що є окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України, у тримісячний строк з моменту реєстрації покупцем права власності на об'єкт приватизації.

14.11. Якщо права користування такою земельною ділянкою, не оформлено або така земельна ділянка не перебуває у користуванні жодної особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю об'єкта приватизації земельної ділянки в частині, необхідній для обслуговування і використання приватизованого об'єкта за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем права власності на об'єкт приватизації.

14.12. На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано, у тому числі за рішенням суду, в разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки або визнано недійсним за рішенням суду.

14.13. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням покупцем договірних зобов'язань приватизований об'єкт підлягає поверненню в районну комунальну власність .

14.14.  Порядок повернення в комунальну власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів затверджується рішенням  районної ради.

14.15. Повернення покупцям коштів, сплачених за об'єкти приватизації, здійснюється у порядку, встановленому Фондом державного майна України, на підставі рішення суду з коштів, які надійшли від повторного продажу таких об'єктів (зменшених на суму збитків, неустойки, штрафів та будь-яких інших платежів, які належать до сплати покупцем згідно з цим Законом та/або договором купівлі-продажу), протягом п'яти робочих днів після надходження коштів від повторного продажу на рахунок органу приватизації.

Повернення коштів покупцям здійснюється в сумі, отриманій органами приватизації в результаті повторного продажу об'єктів, але не може перевищувати суми, сплаченої покупцем під час попереднього продажу.

14.16. У разі повернення в комунальну власність об'єктів приватизації орган приватизації приймає рішення про повторний продаж такого об'єкта у порядку, визначеному цим Положенням.

14.17. Договір та інформація про внесені зміни або розірвання договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації підлягають опублікуванню в електронній торговій системі протягом 10 календарних днів з дня укладання, внесення таких змін або розірвання договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації.

ХV. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу

15.1. Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу, укладеного з переможцем аукціону, та викупу об'єктів приватизації здійснює орган приватизації.

15.2. Порядок здійснення контролю за виконанням зобов'язань, визначених у договорі купівлі-продажу, затверджує орган приватизації.

15.3. Строк виконання зобов'язань, визначених у договорі купівлі-продажу, крім мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п'яти років, за винятком тих, для яких органом приватизації  за поданням аукціонної комісії може бути встановлено інший строк виконання зобов'язань.

15.4. Зобов'язання, визначені у договорі купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбавають об'єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов'язань.

15.5. У разі подальшого відчуження приватизованого об'єкта до нового власника переходять невиконані зобов'язання, що були передбачені договором купівлі-продажу об'єкта приватизації.

Новий власник, а також кредитор фінансування купівлі об'єкта приватизації повинен відповідати вимогам до покупців об'єктів приватизації, встановленим п. 6.2 та п.6.3 цього Положення.

15.6. У разі подальшого відчуження приватизованого об'єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на такий об'єкт зобов'язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.

15.7. Орган приватизації зобов'язаний вимагати від нового власника виконання зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу об'єкта приватизації, а в разі їх невиконання застосовувати до нього санкції згідно із законом і захищати права держави або територіальної громади іншим чином, у тому числі звертатися до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу об'єкта приватизації або визнання його недійсним.

ХVІ. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію

16.1. За порушення законодавства про приватизацію до винних осіб застосовується кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова відповідальність відповідно до законів України.

16.2. Посадові особи органів приватизації, інших органів виконавчої влади несуть кримінальну, адміністративну, матеріальну та дисциплінарну відповідальність за порушення законодавства про приватизацію.

16.3. Посадові особи підприємств, на балансі яких перебувають об'єкти приватизації, несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за:

¨ порушення вимог органів приватизації щодо своєчасного подання достовірної інформації про об'єкти приватизації, які підлягають продажу, або подання інформації не в повному обсязі - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

¨вчинення тих самих дій протягом року після накладення адміністративного стягнення - у розмірі від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення, за позовами державних органів приватизації.

16.4. У разі несплати коштів за об'єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення (у разі якщо нотаріальне посвідчення договору передбачено законодавством) покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку в розмірі 5 відсотків ціни продажу об'єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.

16.5. У разі повного або часткового невиконання умов договорів купівлі-продажу встановлюється така відповідальність покупців:

¨ у разі порушення встановлених умовами договору купівлі-продажу строків внесення інвестицій в установленому обсязі покупцями сплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості невнесених інвестицій за кожний день прострочення;

¨ у разі невиконання або неналежного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу майна (акцій, часток) підприємства у зв'язку з визнанням такого підприємства банкрутом покупець сплачує штраф у розмірі 100 відсотків суми невиконаних ним зобов'язань, але не менш як 10 відсотків ціни придбаного об'єкта приватизації. При цьому достатнім підтвердженням факту невиконання або неналежного виконання умов договору купівлі-продажу є прийняття господарським судом постанови про визнання банкрутом підприємства, майно (акції, частки) якого є об'єктом купівлі-продажу. Порушення провадження у справі про банкрутство (введення процедури розпорядження майном, винесення ухвали про проведення санації) не звільняє покупця об'єкта приватизації від відповідальності за невиконання умов договору купівлі-продажу;

¨ у разі недотримання покупцем зобов'язань щодо збереження протягом визначеного періоду основних видів діяльності приватизованого об'єкта покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків вартості придбаного майна;

¨ у разі невиконання покупцем умов договору купівлі-продажу майна (акцій, часток) підприємства щодо виникнення податкового боргу покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків суми податкового боргу.

16.6. За недопущення працівників органів приватизації, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного або комунального майна на керівника приватизованого підприємства накладається штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний встановлений факт.

16.7. Факт недопущення працівників органів приватизації до проведення ними перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного або комунального майна підтверджується складеним у присутності відповідних правоохоронних органів та підписаним працівниками державних органів приватизації актом про недопуск до проведення перевірки.

16.8. Форма акта про недопуск до проведення перевірки затверджується Фондом державного майна України.

16.9. Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в установленому порядку та перераховуються до Державного бюджету України.

ХVІІ. Особливості розгляду спорів щодо приватизації комунального майна

17.1. Спори щодо приватизації державного або комунального майна, крім спорів, які виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції адміністративних судів, вирішуються господарським судом у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, крім випадків, коли сторони погодили передачу таких спорів на вирішення міжнародному комерційному арбітражу.

17.2. Строк позовної давності для звернення з позовом про відмову в затвердженні протоколу аукціону, визнання недійсними результатів приватизації об'єкта малої приватизації або договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації становить три місяці. Строк позовної давності для звернення з позовом про оскарження рішення органу приватизації про недопущення до участі в аукціоні або про неукладення договору купівлі-продажу з переможцем аукціону складає один місяць з дня оприлюднення результатів аукціону.

 

XVIII. Прикінцеві та перехідні положення

 

18.1.  Це Положення набирає чинності з дня його прийняття.

18.2. Після завершення процедури продажу відбувається оформлення договору купівлі-продажу.

 

 

 

Керуючий справами  районної ради                              Василь САЛАМАХА                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                                                                         до Положення

Типовий договір
про продаж об’єкта малої приватизації
між організатором аукціону та оператором електронного майданчика

_____________________                                  «___» ______________ 20___ року

      (місце складання)

_________________________________________________

 (повне найменування Організатора аукціону)

_________________, запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного

                             (код особи) державного  реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в особі __________________________________ ___________________________________________________________________________

 (П.І.Б., повне найменування посади)

,

що діє на підставі ____________________________________________________________

(назва, номер, дата документа)

_______________________________________ (далі - Організатор аукціону),

з однієї сторони, та ___________________________________________________________

(повне найменування Оператора електронного майданчика)

______________, запис про державну реєстрацію якого внесено до Єдиного

                           (код особи) державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в особі _________________________________ __________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

 

що діє на підставі ___________________________________________________________

(назва, номер, дата документа, що уповноважує особу)

_________________________________ (далі - Оператор електронного майданчика), з іншої сторони, якого відібрано відповідно до________________________________ ______________________________________________________________________________

(повна назва, номер, дата документа)

_______________________________________________(далі - Сторони),

уклали цей Договір про продаж об’єкта малої приватизації на електронному аукціоні (далі - Договір) про таке:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. За цим Договором оператор електронного майданчика зобов’язується забезпечити приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні___________________________ _______________________________________________________________________________

(спосіб приватизації  відповідно до статті 13 Закону України «Про приватизацію державного

_______________________________________________________________________________

і комунального майна») об’єкта малої приватизації _______________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта малої приватизації, його місцезнаходження)

_______________________________________ (далі - об’єкт малої приватизації) відповідно до законодавства України та цього Договору.

2. Електронний аукціон з продажу об’єкта малої приватизації має проводитися згідно з інформаційним повідомленням про приватизацію об’єкта малої приватизації, опублікованим в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України та в електронній торговій системі, відповідно до законодавства.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Для виконання завдань за цим Договором Сторони:

-  керуються законодавством України, зокрема Законами України «Про Фонд державного майна України», «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про товарну біржу», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства»;

-  надають у разі необхідності та в межах можливого одна одній інформацію електронною поштою з наступним підтвердженням у письмовому вигляді.

2. Організатор аукціону забезпечує:

- підготовку та опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сай­ті Фонду державного майна України та в електронній торговій системі;

- підготовку проекту договору купівлі-продажу після затвердження протоколу відповідного електронного аукціону;

-   підготовку проекту акта приймання-передавання після укладення договору купівлі-продажу та сплати в повному обсязі ціни продажу відповідного об’єкта малої приватизації.

3. Оператор електронного майданчика зобов’язується забезпечити:

-  ділове співробітництво з використанням організаційно-правових механізмів проведення аукціонів, матеріально-технічної бази та персоналу оператора електронного майданчика;

- загальнодоступність та рівні умови для всіх учасників аукціону електронного майданчика;

- розміщення інформаційних повідомлень про продаж об’єктів малої приватизації на своєму веб-сайті;

-  додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про приватизацію;

-   збереження та нерозголошення конфіденційної інформації про учасників аукціону;

-  прийняття заяв на участь в аукціоні і фотокопій документів, що є додатками до заяв, в електронному вигляді з дотриманням вимог статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

-   прийняття оригіналів заяв на участь в аукціонах і оригіналів документів, що є додатками до заяв, та звірку оригіналів з їх електронними копіями;

-  нерозголошення відомостей про учасників до завершення електронного аукціону;

-   дійснення консультаційної підтримки Організатора аукціону та учасників аукціону (потенційних покупців об’єкта приватизації) з питань, пов’язаних з функціонуванням електронної торгової системи (далі - ЕТС), за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти, що вказані на веб-сайті оператора електронного майданчика, в робочі дні з __________ до _________, у п’ятницю та передсвяткові дні з ___________ до __________;

-   технічну можливість та рівний доступ учасників аукціону до інформації про проведення електронного аукціону в ЕТС;

-   технічну можливість та доступ учасникам електронних аукціонів до ЕТС, до інформації про проведення електронних аукціонів, направлення до особистого кабінету учасника аукціону та/або на його електронну пошту унікального гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону;

-   передачу Організатору аукціону підписаного протоколу аукціону разом з оригіналом заяви переможця аукціону та оригіналами документів, що є додатками до цієї заяви, протягом двох днів;

-    передачу Організатору аукціону оригіналу заяви та оригіналів документів, що є додатками до заяви, учасника електронного аукціону у випадку, якщо такий учасник буде єдиним, хто подав заяву на участь у відповідному аукціоні, протягом двох днів;

-  усунення за свій рахунок недоліків, допущених зі своєї вини, під час дії цього Договору;

- збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в ЕТС під час організації та проведення продажу, з урахуванням таких вимог:

-  збереження документів, відомостей, а також на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

-  доступність інформації, що міститься в документах, для її подальшого використання;

-  можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

-  збереження інформації, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

ІІІ. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Під конфіденційною інформацією Сторони розуміють:

- відомості про учасників електронного аукціону до затвердження Організатором аукціону протоколу аукціону про продаж конкретного лота на відповідному електронному аукціоні;

- ключі доступу електронного майданчика до ЕТС, ключі доступу електронного майданчика до кожного лота, що виставляється на продаж на електронному аукціоні, ключі доступу учасників електронного аукціону до відповідного аукціону та інші ключі;

- інформацію, що є конфіденційною інформацією або службовою інформацією в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію».

2. Сторони зобов’язуються вжити усіх заходів для нерозголошення конфіденційної інформації.

ІV. СТРОК ДОГОВОРУ, УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє з _______________ по ______________.

2. Усі зміни та доповнення до цього Договору викладаються в письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками Сторін та є його невід’ємною частиною.

3. Цей Договір може бути розірвано до закінчення строку, встановленого пунктом 1 цього розділу, за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

2. Усі суперечності та розбіжності, що виникли під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

3. У разі неможливості врегулювання суперечностей та розбіжностей, що виникли під час виконання цього Договору, шляхом переговорів вони підлягають вирішенню в судовому порядку.

VІ. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобо­в’язань за цим Договором у разі виникнення після укладення цього Договору поза волею Сторін обставин непереборної сили, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, та які прямо передбачені Законом України «Про торгово-промислову палату України».

2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дати, коли їй стало відомо про їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

4. У разі якщо строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж дев’яносто календарних днів, Сторони в установленому порядку мають право розірвати цей Договір.

VІІ. ОСОБЛИВІ УМОВИ

Протокол аукціону не затверджується Організатором аукціону, а результати аукціону підлягають скасуванню у разі:

якщо після отримання оригіналу заяви на участь в аукціоні, поданої переможцем аукціону, та документів, які є додатками до цієї заяви, Організатор аукціону виявить невідповідність прийнятих документів вимогам статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

виявлення невідповідності поданих переможцем аукціону оригіналів документів, які є додатками до заяви на участь в аукціоні, їх фотокопіям, поданим в електронному вигляді.

VІІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір складено українською мовою в трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

2. У правовідносинах, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються законодавством України, якщо інше не передбачено цим Договором.

ІХ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Організатор аукціону

 

Оператор електронного майданчика

Мостиська районна рада

 

_____________________________

(місцезнаходження (згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань))

_____________________________

(адреса для листування
(із зазначенням поштового індексу))

_____________________________

(банківські реквізити
(р/р, МФО, повне найменування банку))

_____________________________

(код згідно з ЄДРПОУ)

_____________________________

(телефон)

____________________________________ /____________

М. П.

 

_____________________________

(повне найменування оператора
електронного майданчика)

______________________________

(місцезнаходження (згідно з даними
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань))

______________________________

(адреса для листування
(із зазначенням поштового індексу))

______________________________

(банківські реквізити
(р/р, МФО, повне найменування банку))

______________________________

(код згідно з ЄДРПОУ)

_______________________________

(телефон)

____________________________________ /____________

М. П.

 

Керуючий справами  районної ради                              Василь САЛАМАХА