• Мостиська районна рада

    офіційний веб-сайт

  • Прапор Мостиська

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

директора комунального некомерційного підприємства Мостиської районної ради «Мостиський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Мостиської районної ради «Мостиський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», п. 20 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  рішення Мостиської районної ради від 14.12.2018 р. №12 «Про затвердження положення про конкурс на зайняття посади керівника коммунального закладу охорони здоров’я»                                       

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Мостиський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Скорочена найменування українською мовою: КНП «Мостиський РЦ ПМСД»

Юридичне місцезнаходження закладу: 81314, Україна, Львівська область, Мостиський район, село Соколя, вулиця Центральна 104.

Фактичне місцезнаходження закладу: село Соколя, вулиця Центральна 104 - управлінський персонал,    місто Мостиська,  вул. Я.Мудрого, 111 - адміністративно-управлінський та допоміжний персонал КНП «Мостиський РЦ ПМСД» 

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.21 Загальна медична практика

Комунальне некомерційне підприємство «Мостиський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (надалі Центр ПМСД) є закладом охорони здоров′я, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню Мостиського району.

Центр ПМСД створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Мостиського району, заходів, спрямованих на  забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою,   забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

 

Статут комунального некомерційного підприємства «Мостиський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в новій редакції затверджено рішенням Мостиської районної ради від 21.03.2019 р. № 17 (ознайомитися із Статутом, можна на офіційному сайті  Мостиської районної ради):

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Мостиський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік складають:

Загальний фонд 3858000  грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 10 липня 2019 року

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 08 серпня 2019 року, 17.00 год. включно.

 Адреса приймання документів для участі в конкурсі:  м.Мостиська, вул.Грушевського, 22  Мостиська районна рада, ІІ поверх, каб. 34  

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок – тел.03234-4-11-96,                   е-mаіl: radamostyska@i.ua (тема: Конкурс на керівника закладу охорони здоров’я )

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія(у випадках, визначених законодавством);

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості – повна (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії – 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заява  про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

 Вимоги до претендента:

– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за одним з напрямів  підготовки «Управління та адміністрування»,  «Публічне  управління та адміністрування»,  «Право», «Гуманітарні науки», «Охорона здоров’я”, «»Організація  і управління охороною здоров’я”, «Менеджмент організацій».

– стаж роботи – не менше 3-х років за основною спеціальністю, або одного року на керівних посадах.

Вільне володіння державною мовою, знати чинне законодавство про охорону здоров’я, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, трудове, антикорупційне законодавство, мати високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

        конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування закладу протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням  істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами)

За рішенням Органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:

09.08.2019 року о 10.00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

12.08.2019 року о 10.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: м.Мостиська, вул.Грушевського, 22  , Мостиська районна рада, ІІ поверх, каб. 34