• Мостиська районна рада

  офіційний веб-сайт

 • Прапор Мостиська

Увага конкурс!!!Перелік тестових письмових питань

Перелік тестових письмових питань по перевірці знань законодавства України в галузі освіти для кандидатів на посаду директора Гостинцівської ЗОШ І-ІІ ступенів

 

 1. Який сучасний документ стратегічного значення визначив напрями модернізації  та пріоритетні завдання розвитку освіти України?
 2. Які обов’язкові складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти?
 3. Які є види освіти?
 4.   Які є невід’ємні складники освіти?
 5.  Якість освіти – це…
 6.  Освітній процес – це…
 7.  Суб’єкт освітньої діяльності – це…
 8.  Освітня послуга – це…
 9.  Індивідуальна освітня траєкторія – це…
 10. Що таке інклюзивна освіта?
 11.  З якою метою запроваджується інклюзивна освіта?
 12.  В умовах інклюзії можуть навчатися?                                                                  
 13. У яких формах реалізується інклюзивне навчання?
 14.  Інклюзивне освітнє середовище – це?
 15.  Яка роль асистента вчителя у роботі з супроводження дітей з особливими освітніми потребами?
 16. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в Новій українській школі?
 17. Сертифікація педагогічних працівників – це?
 18. Метою сертифікації вчителів є?
 19. Успішне проходження сертифікації педагогічним працівником буде підставою…
 20. Органи управління у сфері освіти?
 21. Що  таке «ефективність управління закладом освіти»?
 22. Які повноваження педагогічної ради? 
 23. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування  закладу загальної середньої освіти? 
 24. Що є  колегіальним  органом  управління закладу загальної середньої освіти?
 25. Які повноваження закладу загальної середньої освіти?
 26. На засадах якої моделі освіти буде працювати Нова українська школа?
 27. Що необхідно розуміти під  гуманізацією освіти?
 28. Які спрямування у навчанні може обрати старшокласник у рамках профільної освіти?
 29. Які ключові компетентності мають оцінюватися в системі загальної освіти України?
 30. Яка роль учителя в Новій українській школі?
 31. У чому полягають функціональні обов’язки директора школи за новим законодавством? 
 32. Що є в основі педагогіки партнерства Нової української школи? 
 33. Розкрийте поняття Державного стандарту загальної середньої освіти? 
 34. Який чинник є визначальним для формування сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти?
 35. Що  має  стати  запорукою успіху Нової української школи?
 36. Що є найважливішою складовою  сучасного педагогічного процесу?
 37. Чим визначаються основні вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей  здобувача  загальної середньої освіти  відповідного рівня? 
 38. Закон України «Про освіту» визначає крім стандартного навчання у школі ще дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що таке сімейне (домашнє) навчання?
 39. Педагогічний патронаж – це…
 40. Хто може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти? 
 41. На підставі яких документів проводиться зарахування учнів до першого класу закладу загальної середньої освіти? 
 42. Що таке інформальна освіта? 
 43. На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа? 
 44. Якою повинна бути наповнюваність класу закладу загальної середньої освіти згідно з діючим законодавством? 
 45. Які ключові компетентності Нової української школи?
 46. Хто є учасниками  освітнього процесу закладів загальної середньої освіти
 47. На чому сфокусовані нові освітні стандарти?
 48. Якими основними рисами повинен володіти такий тип керівника як «лідер»?
 49. У  якому законодавчому документі прописано державні гарантії педагогічним та науково-педагогічним працівникам?
 50. Яка норма академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років?
 51. Визначте характеристики випускника Нової української школи?
 52. Яка мета атестації педагогічних працівників?
 53. Як будуть розподілятися фінанси у Новій українській школі?
 54. На які основні етапи розрахована реформа Нової української школи?
 55. Які ключові завдання  сучасного освітнього менеджменту?
 56. Інституційний аудит закладу освіти – це…
 57.  Мета інституційного аудиту?
 58. Що слід розуміти  під методами активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів?
 59. Скільки рівнів визначає Національна рамка кваліфікацій?
 60. Які нові форми здобуття освіти регламентує Закон України «Про освіту»?
 61. На який період розрахована Концепція  реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?
 62. Що є метою внутрішнього контролю з боку керівника?
 63. Яка із  наукових  характеристик сучасної освітньої  парадигми є  пріоритетною?
 64. Що означає поняття «академічна доброчесність»?
 65. Що вважається порушенням академічної доброчесності?
 66. Булінг – це…
 67.  Назвіть типові ознаки булінгу
 68. Які рівні повної загальної середньої освіти визначено у Законі України «Про освіту»? Яка тривалість кожного з них?
 69. Типи закладів освіти, що забезпечать здобуття загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 70. На які цикли поділятиметься початкова освіта за Концепцією Нової української школи?  
 71. Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти включає…
 72.  Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується…
 73.  Ким визначаються розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності?
 74. За яких умов у закладі загальної середньо освіти створюється група продовженого дня?
 75.  Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить…